Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 1
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 1б2
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 5
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 6
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 7
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 9
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 10
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 10а
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 11
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 13
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 13а
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 14
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 59
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 60
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 66
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 67
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 67а
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 68
Сомон бозор кўчаси 1
Сомон бозор кўчаси 3
Муҳокама кўчаси 1
А.Содиқов кўчаси
А.Содиқов кўчаси 4а/1
А.Содиқов кўчаси 50
А.Содиқов кўчаси 51
Муҳокама 1 б/к 2
Муҳокама 1 б/к 4
Муҳокама 1 б/к 6
Муҳокама 1 б/к 8
Муҳокама 1 б/к 10
Муҳокама 1 б/к 12
Муҳокама 1 б/к 14
Муҳокама 1 б/к 16
Муҳокама 1 б/к 18
Муҳокама 2 б/к 3
Муҳокама 2 б/к 5
Муҳокама 2 б/к 7
Муҳокама 2 б/к 9
Муҳокама 2 б/к 11
Муҳокама 2 б/к 13
Муҳокама 2 б/к 15
Муҳокама 2 б/к 17
Муҳокама 2 б/к 19
Муҳокама 2 б/к 21
Муҳокама 2 б/к 23
Муҳокама 2 б/к 25
Муҳокама 2 б/к 27
Муҳокама 2 б/к 2
Муҳокама 2 б/к 4
Муҳокама 2 б/к 6
Муҳокама 2 б/к 8
Муҳокама 2 б/к 10
Муҳокама 2 б/к 12
Муҳокама 2 б/к 14
Муҳокама 2 б/к 16
Муҳокама 2 б/к 18
Муҳокама 2 б/к 20
Муҳокама 3 б/к 5
Муҳокама 3 б/к 9
Муҳокама 3 б/к 2
Муҳокама 3 б/к 4
Муҳокама 3 б/к 6
Муҳокама 3 б/к 8
Муҳокама 3 б/к 10
Муҳокама 3 б/к 12
Муҳокама 4 б/к 1
Муҳокама 4 б/к 3
Муҳокама 4 б/к 5
Муҳокама 4 б/к 7
Муҳокама 4 б/к 9
Муҳокама 4 б/к 11
Муҳокама 4 б/к 13
Муҳокама 4 б/к 15
Муҳокама 4 б/к 17
Муҳокама 4 б/к 19
Муҳокама 4 б/к 21
Муҳокама 4 б/к 23
Муҳокама 4 б/к 25
Муҳокама 4 б/к 27
Муҳокама 4 б/к 29
Муҳокама 4 б/к 31
Муҳокама 4 б/к 33
Муҳокама 4 б/к 35
Муҳокама 4 б/к 2
Муҳокама 4 б/к 4
Муҳокама 4 б/к 6
Муҳокама 4 б/к 8
Муҳокама 4 б/к 10
Муҳокама 4 б/к 12
Муҳокама 4 б/к 14
Муҳокама 4 б/к 16
Муҳокама 4 б/к 18
Муҳокама 4 б/к 20
Муҳокама 4 б/к 22
Муҳокама 4 б/к 24
Муҳокама 4 б/к 26
Муҳокама 4 б/к 28
Муҳокама 4 б/к 30
Муҳокама 4 б/к 32
Муҳокама 4 б/к 34
Муҳокама 4 б/к 36
Муҳокама 4 б/к 38
Муҳокама 4 б/к 40
Муҳокама 5 б/к 1
Муҳокама 5 б/к 3
Муҳокама 5 б/к 5
Муҳокама 5 б/к 7
Муҳокама 5 б/к 9
Муҳокама 5 б/к 11
Муҳокама 5 б/к 13
Муҳокама 5 б/к 15
Муҳокама 5 б/к 17
Муҳокама 5 б/к 19
Муҳокама 5 б/к 21
Муҳокама 5 б/к 23
Муҳокама 5 б/к 2
Муҳокама 5 б/к 4
Муҳокама 5 б/к 6
Муҳокама 5 б/к 8
Муҳокама 5 б/к 10
Муҳокама 5 б/к 12
Муҳокама 5 б/к 14
Муҳокама 5 б/к 16
Муҳокама 5 б/к 18
Муҳокама 5 б/к 20
Муҳокама 5 б/к 22
Муҳокама 5 б/к 24
Муҳокама 5 б/к 26
Муҳокама 5 б/к 28
Муҳокама 5 б/к 30
Муҳокама 5 б/к 32
Муҳокама 5 б/к 34
Муҳокама 5 б/к 36
Муҳокама 5 б/к 38
Беруний кўчаси Б-1 мавзе 2
Беруний Ғунча кўча 1
Беруний Ғунча кўча 2
Муҳокама 3 б/к 7
Муҳокама 5 б/к 25
Муҳокама 5 б/к 27
Муҳокама 5 б/к 29
Муҳокама 5 б/к 31
Муҳокама 5 б/к 33
Муҳокама 5 б/к 35
Муҳокама 5 б/к 40
Ruyxatga qaytish