Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Хадра Марказ 14 2
Хадра Марказ 14 3
Хадра Марказ 14 4
Хадра Марказ 14 5
Хадра Марказ 14 6
Хадра Марказ 14 7
Хадра Марказ 14 8
Хадра Марказ 14 9
Хадра Марказ 14 10
Хадра Марказ 14 11
Хадра Марказ 14 12
Хадра Марказ 14 13
Хадра Марказ 14 14
Хадра Марказ 14 15
Хадра Марказ 14 16
Хадра Марказ 14 17
Хадра Марказ 14 18
Хадра Марказ 14 19
Хадра Марказ 14 20
Хадра Марказ 14 21
Хадра Марказ 14 22
Хадра Марказ 14 23
Хадра Марказ 14 24
Хадра Марказ 14 25
Хадра Марказ 14 26
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 1
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 2
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 6
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 8
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 9
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 12
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 13
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 15
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 17
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 18
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 19
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 20
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 21
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 21а
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 21б
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 22
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 23
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 23а
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 24
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 25
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 29
Гулбозор, Хақиқат тор кўча 30
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча 3
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча 4
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча 6
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча 8
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча
Гулбозор, Чақириқ берк кўча 7
Гулбозор, Чақириқ берк кўча 13
Гулбозор, Чақириқ берк кўча 15
Гулбозор, Чақириқ берк кўча 19
Гулбозор, Чақириқ берк кўча 21
Гулбозор, Соқчи тор кўча 1
Гулбозор, Соқчи тор кўча
Гулбозор, Соқчи тор кўча 3
Гулбозор, Соқчи тор кўча 4
Гулбозор, Соқчи тор кўча 5
Гулбозор, Соқчи тор кўча 6
Гулбозор, Соқчи тор кўча
Гулбозор, Соқчи тор кўча 7
Гулбозор, Соқчи тор кўча 8
Гулбозор, Соқчи тор кўча 9
Гулбозор, Соқчи тор кўча 10
Гулбозор, Соқчи тор кўча 10а
Гулбозор, Соқчи тор кўча 11
Гулбозор, Соқчи тор кўча 13
Гулбозор, Соқчи тор кўча 14
Гулбозор, Соқчи тор кўча 15
Гулбозор, Соқчи тор кўча 16
Гулбозор, Соқчи тор кўча 18
Гулбозор, Соқчи тор кўча 22
Гулбозор, Соқчи тор кўча 24
Гулбозор, Соқчи тор кўча 26
Навоий Шимолий тор 19
Навоий Шимолий тор 21
Навоий Шимолий тор 23
Навоий Шимолий тор 27
Билдириш тор 1
Билдириш тор 2
Билдириш тор 3
Билдириш тор 4
Билдириш тор 5
Билдириш тор 6
Билдириш тор 7
Билдириш тор 8
Билдириш тор 9
Билдириш тор 10
Билдириш тор 11
Билдириш тор 12
Билдириш тор 12а
Билдириш тор 13
Билдириш тор 14
Билдириш тор 15
Билдириш тор 16
Билдириш тор 17
Билдириш тор 18
Билдириш тор 19
Билдириш тор 20
Билдириш тор 21
Билдириш тор 22
Билдириш тор 23
Билдириш тор 24
Билдириш тор 25
Билдириш 1 берк 1
Билдириш 1 берк 2
Билдириш 1 берк 3
Билдириш 1 берк 4
Билдириш 1 берк 5
Билдириш 1 берк 6
Билдириш 1 берк 7
Билдириш 1 берк
Билдириш 1 берк 8
Билдириш 1 берк 9
Билдириш 1 берк 10
Билдириш 1 берк 11
Билдириш 1 берк 12
Билдириш 1 берк 13
Билдириш 1 берк 14
Билдириш 1 берк 14а
Билдириш 1 берк 15
Билдириш 1 берк 16
Билдириш 1 берк 17
Билдириш 1 берк 18
Билдириш 1 берк 19
Билдириш 1 берк 20
Билдириш 1 берк 21
Билдириш 1 берк 22
Билдириш 2 берк
Билдириш 2 берк
Билдириш 2 берк 10а
Шахристон 1 кўча 1
Шахристон 1 кўча 2
Шахристон 1 кўча 3
Шахристон 1 кўча 4
Шахристон 1 кўча 5
Шахристон 1 кўча 6
Шахристон 1 кўча 7
Шахристон 1 кўча 8
Шахристон 1 кўча 9
Шахристон 1 кўча 10
Шахристон 1 кўча 11
Шахристон 1 кўча 12
Шахристон 1 кўча 13
Шахристон 1 кўча 14
Шахристон 1 кўча 15
Шахристон 1 кўча 16
Шахристон 1 кўча 17
Шахристон 1 кўча 27
Шахристон 1 кўча 29
Шахристон 1 кўча 30
Шахристон 1 кўча 31
Шахристон 1 кўча 32
Шахристон 1 кўча 33
Шахристон 1 кўча 34
Шахристон 2 кўча 7
Шахристон 2 кўча 8
Шахристон 2 кўча 9
Шахристон 2 кўча 10
Навоий кўча 42
Зарқайнар 1
Навоий Зайқайнар
Навоий Зайқайнар
Навоий Зайқайнар
Хадра Марказ 14 4a
Хадра Марказ 14 9a
Хадра Марказ 14 10a
Хадра Марказ 14 15a
Хадра Марказ 14 16a
Хадра Марказ 14 18a
Хадра Марказ 14 26a
Гулбозор, Уйғур кўчаси 4
Гулбозор, Уйғур кўчаси 5
Гулбозор, Уйғур кўчаси 6
Гулбозор, Уйғур кўчаси 10
Гулбозор, Уйғур кўчаси 13
Гулбозор, Уйғур кўчаси 17
Гулбозор, Уйғур кўчаси 25
Гулбозор, Уйғур кўчаси 27
Гулбозор, Уйғур кўчаси 27а
Гулбозор, Уйғур кўчаси 27б
Гулбозор, Уйғур кўчаси 27в
Гулбозор, Уйғур кўчаси 37
Гулбозор, Уйғур кўчаси 39
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 4
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 5
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 1
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 2
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 6
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 7
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 8
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 9
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 10
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 11
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 12
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 13
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 14
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 15
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 16
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 17
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 18
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 19
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 20
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 21
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 21а
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 21б
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 22
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 23
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 23а
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 24
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 25
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 26
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 27
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 27а
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 27б
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 27в
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 28
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 29
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 30
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 31
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 32
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 33
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 34
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 35
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 36
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 37
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 38
Гулбозор, Уйғур Хақиқат кўча 39
Уйғур чақириқ 1
Уйғур чақириқ 2
Уйғур чақириқ 3
Уйғур чақириқ 4
Уйғур чақириқ 5
Уйғур чақириқ 6
Уйғур чақириқ 7
Уйғур чақириқ 8
Уйғур чақириқ 9
Уйғур чақириқ 10
Уйғур чақириқ 11
Уйғур чақириқ 12
Уйғур чақириқ 13
Уйғур чақириқ 14
Уйғур чақириқ 15
Уйғур чақириқ 16
Уйғур чақириқ 17
Уйғур чақириқ 18
Уйғур чақириқ 19
Уйғур чақириқ 20
Уйғур чақириқ 21
Уйғур чақириқ 22
Уйғур чақириқ 23
Уйғур чақириқ 24
Уйғур чақириқ 25
Уйғур чақириқ 26
Гулбозор тор кўчаси 3
Гулбозор тор кўчаси 12
Гулбозор 2-берк кўчаси 3
Гулбозор 2-берк кўчаси 6
Гулбозор 2-берк кўчаси 7
Гулбозор 2-берк кўчаси 10
Гулбозор 3-тор кўчаси 4
Гулбозор 3-тор кўчаси 5
Гулбозор 3-тор кўчаси 7
Гулбозор 4-берк кўчаси 4
Гулбозор 4-берк кўчаси 6
Гулбозор 4-берк кўчаси
Гулбозор, Хақиқат 1 берк кўча 1
Гулбозор тор кўча 3
Гулбозор тор кўча 12
Гулбозор 2 берк кўча 3
Гулбозор 2 берк кўча 6
Гулбозор 2 берк кўча 7
Гулбозор 2 берк кўча 10
Гулбозор 3 берк кўча 4
Гулбозор 3 берк кўча 5
Гулбозор 3 берк кўча 7
Гулбозор 4 берк кўча 4
Гулбозор 4 берк кўча 6
Гулбозор 4 берк кўча
Билдириш 1 берк 23
Билдириш 2 берк 1
Билдириш 2 берк 2
Билдириш 2 берк 3
Билдириш 2 берк 4
Билдириш 2 берк 5
Билдириш 2 берк 6
Билдириш 2 берк 7
Билдириш 2 берк 8
Билдириш 2 берк 10
Хадра Марказ 14 1
Ruyxatga qaytish