Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Х.Олимжон кўчаси 5
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 18
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 19
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 20
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 21
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 22
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 23
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 24
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 25
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 26
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 27
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 28
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 29
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 30
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 31
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 40
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 41
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 45
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 46
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 49
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 50
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 51
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 52
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 53
Б.Ипак йўли кўчаси (Марказ 1) 54
Мустақиллик кўчаси 2
Мустақиллик кўчаси 7
Мустақиллик кўчаси 8
Мустақиллик кўчаси 9
Мустақиллик кўчаси 42
Махтумқули кўчаси 47
Махтумқули кўчаси 48
Ўзбекистон овози кўчаси 39
Я.Ғуломов кўчаси 3
Я.Ғуломов кўчаси 4
Я.Ғуломов кўчаси 6
Я.Ғуломов кўчаси 11
Я.Ғуломов кўчаси 12
Я.Ғуломов кўчаси 13
Я.Ғуломов кўчаси 14
Я.Ғуломов кўчаси 35
Я.Ғуломов кўчаси 36
Я.Ғуломов кўчаси 37
Я.Ғуломов кўчаси 38
Я.Ғуломов кўчаси 69
Шахрисабз кўчаси 1
Шахрисабз кўчаси 32
Шахрисабз кўчаси 33
Шахрисабз кўчаси 34
С.Азимов кўчаси 42
С.Азимов кўчаси 43
С.Азимов кўчаси 44
Шастри кўчаси 15
Шастри кўчаси 16
Шастри кўчаси 17
Мустақиллик кўчаси (Пушкин) 20
Мустақиллик кўчаси (Пушкин) 22
Мустақиллик кўчаси (Пушкин) 42
яҳё Ғуломов кўчаси ( Гоголь кўчаси ) Марказ-1 69
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 1
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 32
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 33
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 34
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 2
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 3
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 4
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 5
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 6
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 35
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 36
Шаҳрисабз М-1 БИЙ мавзейси (Ц-1) 37
Марказ-1 15
Марказ-1 16
Марказ-1 17
Ruyxatga qaytish