Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Дурбек 1
Дурбек 3
Дурбек 5
Дурбек 7
Дурбек 9
Дурбек 11
Дурбек 13
Дурбек 15
Дурбек 17
Дурбек 19
Дурбек 21
Дурбек 23
Дурбек 25
Дурбек 27
Дурбек 29
Дурбек 31
Дурбек 33
Дурбек 35
Дурбек 37
Дурбек 39
Дурбек 2
Дурбек 4
Дурбек 6
Дурбек 8
Дурбек 10
Дурбек 12
Дурбек 14
Дурбек 16
Дурбек 18
Дурбек 20
Дурбек 22
Дурбек 24
Дурбек 26
Дурбек 4 тор 1
Дурбек 4 тор 3
Дурбек 4 тор 5
Дурбек 4 тор 7
Дурбек 4 тор 9
Дурбек 4 тор 11
Дурбек 4 тор 13
Дурбек 4 тор 15
Дурбек 4 тор 17
Дурбек 4 тор 19
Дурбек 4 тор 21
Дурбек 4 тор 23
Дурбек 4 тор 25
Дурбек 4 тор 27
Дурбек 4 тор 29
Дурбек 4 тор 31
Дурбек 4 тор 33
Дурбек 4 тор 35
Дурбек 4 тор 2
Дурбек 4 тор 4
Дурбек 4 тор 6
Дурбек 4 тор 8
Дурбек 4 тор 10
Дурбек 4 тор 12
Дурбек 4 тор 14
Дурбек 4 тор 16
Дурбек 4 тор 18
Дурбек 4 тор 20
Дурбек 4 тор 22
Дурбек 4 тор 24
Дурбек 4 тор 26
Дурбек 5 тор 7
Дурбек 5 тор 9
Дурбек 5 тор 11
Дурбек 5 тор 13
Дурбек 5 тор 15
Лочин 89
Лочин 91
Лочин 93
Лочин 95
Лочин 97
Лочин 99
Лочин 101
Лочин 103
Лочин 105
Лочин 107
Лочин 109
Лочин 111
Лочин 113
Лочин 115
Лочин 117
Лочин 119
Лочин 121
Лочин 123
Лочин 125
Лочин 127
Лочин 129
Лочин 131
Лочин 133
Лочин 135
Лочин 137
Лочин 139
Лочин 141
Лочин 143
Лочин 145
Лочин 147
Лочин 149
Лочин 148
Лочин 150
Лочин 152
Лочин 154
Лочин 156
Лочин 158
Лочин 160
Лочин 162
Лочин 164
Лочин 166
Лочин 168
Лочин 170
Лочин 172
Лочин 174
Лочин 176
Лочин 6 тор 1
Лочин 6 тор 2
Лочин 6 тор 3
Лочин 6 тор 4
Лочин 6 тор 5
Лочин 6 тор 6
Лочин 6 тор 7
Лочин 6 тор 8
Лочин 6 тор 9
Лочин 6 тор 10
Лочин 6 тор 11
Лочин 6 тор 12
Лочин 6 тор 13
Лочин 6 тор 14
Лочин 6 тор 15
Лочин 6 тор 16
Лочин 6 тор 17
Лочин 6 тор 18
Лочин 6 тор 19
Лочин 6 тор 20
Хондамир 1
Хондамир 3
Хондамир 5
Хондамир 7
Хондамир 9
Хондамир 11
Хондамир 13
Хондамир 15
Хондамир 17
Хондамир 19
Хондамир 21
Хондамир 23
Хондамир 25
Хондамир 27
Хондамир 29
Хондамир 31
Хондамир 33
Хондамир 35
Хондамир 37
Хондамир 39
Хондамир 41
Хондамир 43
Хондамир 45
Хондамир 47
Хондамир 49
Хондамир 51
Хондамир 53
Хондамир 55
Хондамир 57
Хондамир 5 тор 1
Хондамир 5 тор 3
Хондамир 5 тор 5
Хондамир 5 тор 7
Хондамир 5 тор 9
Хондамир 5 тор 11
Хондамир 5 тор 13
Хондамир 5 тор 15
Хондамир 5 тор 17
Хондамир 5 тор 19
Хондамир 5 тор 21
Хондамир 5 тор 23
Хондамир 5 тор 25
Хондамир 5 тор 27
Хондамир 5 тор 29
Хондамир 5 тор 31
Хондамир 5 тор 33
Хондамир 5 тор 35
Хондамир 5 тор 37
Хондамир 5 тор 39
Хондамир 5 тор 41
Хондамир 5 тор 43
Хондамир 5 тор 45
Хондамир 5 тор 47
Хондамир 5 тор 49
Хондамир 5 тор 51
Хондамир 5 тор 53
Хондамир 5 тор 55
Хондамир 5 тор 57
Хондамир 5 тор 59
Хондамир 5 тор 61
Хондамир 5 тор 63
Хондамир 5 тор 65
Хондамир 5 тор 67
Хондамир 5 тор 69
Хондамир 5 тор 71
Хондамир 5 тор 73
Хондамир 5 тор 75
Хондамир 5 тор 77
Хондамир 5 тор 79
Хондамир 5 тор 18
Хондамир 5 тор 20
Хондамир 5 тор 22
Хондамир 5 тор 24
Хондамир 5 тор 26
Хондамир 5 тор 28
Хондамир 5 тор 30
Хондамир 5 тор 32
Хондамир 6 тор 1
Хондамир 6 тор 2
Хондамир 6 тор 3
Хондамир 6 тор 4
Хондамир 6 тор 5
Хондамир 6 тор 6
Хондамир 6 тор 7
Хондамир 6 тор 8
Хондамир 6 тор 9
Хондамир 6 тор 10
Хондамир 6 тор 11
Хондамир 6 тор 12
Хондамир 6 тор 13
Хондамир 6 тор 14
Хондамир 6 тор 15
Хондамир 6 тор 16
Хондамир 6 тор 17
Хондамир 6 тор 18
Хондамир 6 тор 19
Хондамир 6 тор 20
Хондамир 6 тор 21
Хондамир 6 тор 22
Хондамир 6 тор 23
Хондамир 6 тор 24
Хондамир 6 тор 25
Хондамир 6 тор 26
Хондамир 6 тор 27
Хондамир 6 тор 28
Хондамир 7 тор 1
Хондамир 7 тор 2
Хондамир 7 тор 3
Хондамир 7 тор 4
Хондамир 7 тор 5
Хондамир 7 тор 6
Хондамир 7 тор 7
Хондамир 7 тор 8
Хондамир 7 тор 9
Хондамир 7 тор 10
Хондамир 7 тор 11
Хондамир 7 тор 12
Хондамир 7 тор 13
Хондамир 7 тор 14
Хондамир 7 тор 15
Хондамир 7 тор 16
Хондамир 7 тор 17
Хондамир 7 тор 18
Хондамир 7 тор 19
Хондамир 7 тор 20
Хондамир 7 тор 21
Хондамир 7 тор 22
Хондамир 7 тор 23
Хондамир 7 тор 24
Хондамир 7 тор 25
Хондамир 7 тор 26
Уккоша 5 тор 1
Уккоша 5 тор 2
Уккоша 5 тор 3
Уккоша 5 тор 4
Уккоша 5 тор 5
Уккоша 5 тор 6
Уккоша 5 тор 7
Уккоша 5 тор 8
Уккоша 5 тор 9
Уккоша 5 тор 10
Уккоша 5 тор 11
Уккоша 5 тор 12
Уккоша 5 тор 13
Уккоша 5 тор 14
Уккоша 5 тор 15
Уккоша 5 тор 16
Уккоша 5 тор 17
Уккоша 5 тор 18
Хондамир 12
Хондамир 14
Хондамир 16
Хондамир 18
Хондамир 20
Хондамир 22
Хондамир 24
Хондамир 26
Хондамир 28
Хондамир 30
Хондамир 32
Хондамир 34
Хондамир 36
Хондамир 38
Хондамир 40
Хондамир 42
Хондамир 44
Хондамир 46
Хондамир 48
Дурбек 6
Дурбек 8
Дурбек 10
Дурбек 12
Дурбек 14
Дурбек 16
Дурбек 18
Дурбек 21
Дурбек 23
Дурбек 25
Дурбек 27
Дурбек 29
Дурбек 31
Дурбек 33
Дурбек 35
Дурбек 37
Дурбек 39
Дурбек 1 тор 1
Дурбек 1 тор 2
Дурбек 1 тор 3
Дурбек 1 тор 4
Дурбек 1 тор 5
Дурбек 1 тор 6
Дурбек 1 тор 7
Дурбек 1 тор 8
Дурбек 1 тор 9
Дурбек 1 тор 10
Дурбек 1 тор 11
Дурбек 1 тор 12
Дурбек 1 тор 13
Дурбек 1 тор 14
Дурбек 1 тор 15
Дурбек 1 тор 16
Дурбек 1 тор 17
Дурбек 1 тор 18
Дурбек 1 тор 19
Дурбек 1 тор 20
Дурбек 1 тор 21
Дурбек 1 тор 22
Дурбек 1 тор 23
Дурбек 1 тор 24
Дурбек 1 тор 25
Дурбек 1 тор 26
Дурбек 1 тор 27
Дурбек 1 тор 28
Дурбек 1 тор 29
Дурбек 1 тор 30
Дурбек 1 тор 31
Дурбек 1 тор 32
Дурбек 1 тор 33
Дурбек 1 тор 34
Дурбек 1 тор 35
Дурбек 1 тор 36
Дурбек 1 тор 37
Дурбек 1 тор 38
Дурбек 1 тор 39
Дурбек 1 тор 40
Дурбек 1 тор 41
Дурбек 1 тор 42
Дурбек 1 тор 43
Дурбек 1 тор 44
Дурбек 1 тор 45
Дурбек 1 тор 46
Дурбек 1 тор 47
Дурбек 1 тор 48
Дурбек 2 тор 1
Дурбек 2 тор 2
Дурбек 2 тор 3
Дурбек 2 тор 4
Дурбек 2 тор 5
Дурбек 2 тор 6
Дурбек 2 тор 7
Дурбек 2 тор 8
Дурбек 2 тор 9
Дурбек 2 тор 10
Дурбек 2 тор 11
Дурбек 2 тор 12
Дурбек 2 тор 13
Дурбек 2 тор 14
Дурбек 2 тор 15
Дурбек 2 тор 16
Дурбек 2 тор 17
Дурбек 2 тор 18
Дурбек 2 тор 19
Дурбек 2 тор 20
Дурбек 2 тор 21
Дурбек 2 тор 22
Дурбек 2 тор 23
Дурбек 2 тор 24
Дурбек 2 тор 25
Байроқ 1
Байроқ 2
Байроқ 3
Байроқ 4
Байроқ 5
Байроқ 6
Байроқ 7
Байроқ 8
Байроқ 9
Байроқ 10
Байроқ 11
Байроқ 12
Байроқ 13
Байроқ 14
Байроқ 15
Байроқ 16
Байроқ 17
Байроқ 18
Байроқ 19
Байроқ 20
Байроқ 21
Байроқ 22
Байроқ 23
Байроқ 24
Байроқ 25
Байроқ 26
Байроқ 27
Байроқ 28
Байроқ 29
Байроқ 30
Байроқ 31
Байроқ 32
Байроқ 33
Байроқ 34
Байроқ 35
Байроқ 36
Байроқ 37
Байроқ 38
Байроқ 39
Байроқ 40
Байроқ 41
Байроқ 42
Байроқ 1 тор 1
Байроқ 1 тор 2
Байроқ 1 тор 3
Байроқ 1 тор 4
Байроқ 1 тор 5
Байроқ 1 тор 6
Байроқ 1 тор 7
Байроқ 1 тор 8
Байроқ 1 тор 9
Байроқ 1 тор 10
Байроқ 1 тор 11
Байроқ 1 тор 12
Байроқ 1 тор 13
Байроқ 1 тор 14
Байроқ 1 тор 15
Байроқ 1 тор 16
Байроқ 1 тор 17
Байроқ 1 тор 18
Байроқ 1 тор 19
Байроқ 1 тор 20
Байроқ 1 тор 21
Байроқ 1 тор 22
Байроқ 1 тор 23
Байроқ 1 тор 24
Байроқ 1 тор 25
Байроқ 1 тор 26
Байроқ 1 тор 27
Байроқ 1 тор 28
Байроқ 1 тор 29
Байроқ 1 тор 30
Байроқ 1 тор 31
Байроқ 1 тор 32
Байроқ 1 тор 33
Байроқ 1 тор 34
Байроқ 1 тор 35
Байроқ 1 тор 36
Байроқ 1 тор 37
Байроқ 1 тор 38
Байроқ 1 тор 39
Байроқ 1 тор 40
Байроқ 1 тор 41
Байроқ 1 тор 42
Байроқ 1 тор 43
Байроқ 1 тор 44
Байроқ 1 тор 45
Байроқ 1 тор 46
Байроқ 1 тор 47
Байроқ 1 тор 48
Байроқ 1 тор 49
Байроқ 1 тор 50
Байроқ 1 тор 51
Байроқ 1 тор 52
Байроқ 1 тор 53
Байроқ 1 тор 54
Байроқ 1 тор 55
Байроқ 1 тор 56
Байроқ 1 тор 57
Байроқ 1 тор 58
Байроқ 1 тор 59
Байроқ 1 тор 60
Байроқ 1 тор 61
Байроқ 1 тор 62
Байроқ 2 тор 12
Байроқ 2 тор 13
Байроқ 2 тор 14
Байроқ 2 тор 15
Байроқ 2 тор 16
Байроқ 2 тор 17
Байроқ 2 тор 18
Байроқ 2 тор 19
Байроқ 2 тор 20
Байроқ 2 тор 21
Байроқ 2 тор 22
Байроқ 2 тор 23
Байроқ 2 тор 24
Байроқ 2 тор 25
Байроқ 2 тор 26
Байроқ 3 тор 1
Байроқ 3 тор 2
Байроқ 3 тор 3
Байроқ 3 тор 4
Байроқ 3 тор 5
Байроқ 3 тор 6
Байроқ 3 тор 7
Байроқ 3 тор 8
Байроқ 3 тор 9
Байроқ 3 тор 10
Байроқ 3 тор 11
Байроқ 3 тор 12
Байроқ 3 тор 13
Байроқ 3 тор 14
Байроқ 3 тор 15
Байроқ 3 тор 16
Байроқ 3 тор 17
Байроқ 3 тор 18
Байроқ 3 тор 19
Байроқ 3 тор 20
Байроқ 3 тор 21
Байроқ 3 тор 22
Байроқ 3 тор 23
Байроқ 3 тор 24
Байроқ 3 тор 25
Дилкаш 45
Дилкаш 47
Дилкаш 49
Дилкаш 51
Дилкаш 53
Дилкаш 55
Дилкаш 57
Дилкаш 59
Дилкаш 61
Дилкаш 63
Дилкаш 65
Дилкаш 67
Дилкаш 69
Дилкаш 71
Дилкаш 73
Дилкаш 75
Дилкаш 77
Дилкаш 79
Дилкаш 81
Дилкаш 83
Дилкаш 85
Дилкаш 87
Дилкаш 89
Дилкаш 91
Дилкаш 93
Бешқайрағоч 133А
Бешқайрағоч 135
Бешқайрағоч 137
Бешқайрағоч 139
Бешқайрағоч 141
Бешқайрағоч 143
Бешқайрағоч 145
Бешқайрағоч 147
Бешқайрағоч 149
Бешқайрағоч 151
Бешқайрағоч 153
Бешқайрағоч 155
Бешқайрағоч 157
Бешқайрағоч 159
Бешқайрағоч 161
Бешқайрағоч 163
Бешқайрағоч 165
Бешқайрағоч 167
Бешқайрағоч 169
Бешқайрағоч 171
Бешқайрағоч 173
Бешқайрағоч 175
Р.Шонеъматов 2
Р.Шонеъматов 4
Р.Шонеъматов 6
Р.Шонеъматов 8
Р.Шонеъматов 10
Р.Шонеъматов 12
Р.Шонеъматов 14
Р.Шонеъматов 16
Р.Шонеъматов 18
Р.Шонеъматов 20
Р.Шонеъматов 22
Р.Шонеъматов 24
Р.Шонеъматов 26
Р.Шонеъматов 28
Р.Шонеъматов 30
Р.Шонеъматов 32
Р.Шонеъматов 34
Р.Шонеъматов 3
Р.Шонеъматов 5
Р.Шонеъматов 7
Р.Шонеъматов 9
Р.Шонеъматов 11
Р.Шонеъматов 13
Р.Шонеъматов 15
Р.Шонеъматов 17
Р.Шонеъматов 19
Р.Шонеъматов 21
Р.Шонеъматов 23
Р.Шонеъматов 25
Уккоша 17
Уккоша 19
Уккоша 21
Уккоша 23
Уккоша 25
Уккоша 27
Уккоша 29
Уккоша 31
Уккоша 33
Уккоша 35
Уккоша 37
Уккоша 39
Уккоша 41
Уккоша 43
Уккоша 8
Уккоша 10
Уккоша 12
Уккоша 14
Уккоша 16
Уккоша 18
Уккоша 20
Уккоша 22
Уккоша 24
Уккоша 26
Уккоша 28
Уккоша 30
Уккоша 32
Уккоша 34
Уккоша 36
Уккоша 38
Уккоша 40
Уккоша 42
Уккоша 44
Уккоша 46
Уккоша 48
Уккоша 50
Уккоша 52
Уккоша 54
Уккоша 56
Қурувчи (Широнбулоқ) 1
Қурувчи (Широнбулоқ) 2
Қурувчи (Широнбулоқ) 3
Қурувчи (Широнбулоқ) 4
Қурувчи (Широнбулоқ) 5
Қурувчи (Широнбулоқ) 6
Қурувчи (Широнбулоқ) 7
Қурувчи (Широнбулоқ) 8
Қурувчи (Широнбулоқ) 9
Қурувчи (Широнбулоқ) 10
Қурувчи (Широнбулоқ) 11
Қурувчи (Широнбулоқ) 12
Қурувчи (Широнбулоқ) 13
Қурувчи (Широнбулоқ) 14
Қурувчи (Широнбулоқ) 15
Қурувчи (Широнбулоқ) 16
Қурувчи (Широнбулоқ) 17
Қурувчи (Широнбулоқ) 18
Қурувчи (Широнбулоқ) 19
Қурувчи (Широнбулоқ) 20
Қурувчи (Широнбулоқ) 21
Қурувчи (Широнбулоқ) 22
Қурувчи (Широнбулоқ) 112
Қурувчи (Широнбулоқ) 117
Қурувчи (Широнбулоқ) 178
Қурувчи (Широнбулоқ) 184
Курувчи 19
Курувчи 21
Курувчи 23
Курувчи 25
Курувчи 27
Курувчи 29
Курувчи 31
Курувчи 33
Курувчи 35
Курувчи 37
Курувчи 39
Курувчи 41
Курувчи 43
Курувчи 45
Курувчи 47
Курувчи 49
Курувчи 51
Курувчи 53
Курувчи 24
Курувчи 26
Курувчи 28
Курувчи 30
Курувчи 32
Курувчи 34
Курувчи 36
Курувчи 38
Курувчи 40
Курувчи 42
Курувчи 44
Курувчи 46
Курувчи 48
Қурувчи 1 тор барча уйлар
Қурувчи 2 тор барча уйлар
Қурувчи 3 тор барча уйлар
Қурувчи 4 тор барча уйлар
Бешқайрағоч 133
Хондамир 2
Хондамир 4
Хондамир 6
Хондамир 8
Хондамир 10
Хондамир 12
Хондамир 14
Хондамир 16
Хондамир 18
Хондамир 20
Хондамир 22
Хондамир 24
Хондамир 26
Хондамир 28
Хондамир 30
Хондамир 32
Хондамир 34
Хондамир 36
Хондамир 38
Хондамир 40
Хондамир 42
Хондамир 44
Хондамир 46
Хондамир 48
Хондамир 50
Хондамир 52
Хондамир 54
Хондамир 56
Дилкаш 46
Дилкаш 48
Дилкаш 50
Дилкаш 52
Дилкаш 54
Дилкаш 56
Дилкаш 58
Дилкаш 60
Дилкаш 62
Дилкаш 64
Дилкаш 66
Дилкаш 68
Дилкаш 70
Дилкаш 72
Дилкаш 74
Дилкаш 76
Дилкаш 78
Дилкаш 80
Дилкаш 82
Дилкаш 84
Дилкаш 86
Дилкаш 88
Дилкаш 90
Дилкаш 92
Уккоша 1 тор кўча барча уйлар
Уккоша 2 тор кўча барча уйлар
Уккоша 3 тор кўча барча уйлар
Уккоша 4 тор кўча барча уйлар
Ruyxatga qaytish