Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 104
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 106
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 108
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 110
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 112
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 114
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 116
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 118
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 120
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 122
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 124
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 126
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 128
Якдил 1
Якдил 3
Якдил 5
Якдил 7
Якдил 9
Якдил 11
Якдил 13
Якдил 15
Якдил 17
Якдил 19
Якдил 21
Якдил 23
Якдил 25
Якдил 27
Якдил 29
Якдил 31
Якдил 33
Якдил 35
Якдил 37
Якдил 39
Якдил 41
Якдил 43
Якдил 45
Якдил 47
Якдил 49
Якдил 51
Якдил 53
Якдил 55
Якдил 2
Якдил 4
Якдил 6
Якдил 8
Якдил 10
Якдил 12
Якдил 14
Якдил 16
Якдил 18
Якдил 20
Якдил 22
Якдил 2 тор 1
Якдил 2 тор 3
Якдил 2 тор 5
Якдил 2 тор 7
Якдил 2 тор 9
Якдил 2 тор 11
Якдил 2 тор 13
Якдил 2 тор 15
Якдил 2 тор 17
Якдил 2 тор 19
Якдил 2 тор 21
Якдил 2 тор 23
Якдил 2 тор 25
Якдил 2 тор 2
Якдил 2 тор 4
Якдил 2 тор 6
Якдил 2 тор 8
Якдил 2 тор 10
Якдил 2 тор 12
Якдил 2 тор 14
Якдил 2 тор 16
Якдил 2 тор 18
Якдил 2 тор 20
Якдил 2 тор 22
Якдил 3 тор 1
Якдил 3 тор 3
Якдил 3 тор 5
Якдил 3 тор 7
Якдил 3 тор 9
Якдил 3 тор 11
Якдил 3 тор 13
Якдил 3 тор 15
Якдил 3 тор 17
Якдил 3 тор 19
Якдил 3 тор 21
Якдил 3 тор 23
Якдил 3 тор 25
Якдил 3 тор 27
Якдил 3 тор 29
Якдил 3 тор 31
Якдил 3 тор 33
Якдил 3 тор 2
Якдил 3 тор 4
Якдил 3 тор 6
Якдил 3 тор 8
Якдил 3 тор 10
Якдил 3 тор 12
Якдил 3 тор 14
Якдил 3 тор 16
Якдил 3 тор 18
Якдил 3 тор 20
Якдил 3 тор 22
Якдил 3 тор 24
Якдил 3 тор 26
Якдил 3 тор 28
Якдил 3 тор 30
Якдил 3 тор 32
Пешқадам 1
Пешқадам 3
Пешқадам 5
Пешқадам 7
Пешқадам 9
Пешқадам 11
Пешқадам 13
Пешқадам 15
Пешқадам 17
Пешқадам 19
Пешқадам 21
Пешқадам 23
Пешқадам 25
Пешқадам 27
Пешқадам 29
Пешқадам 31
Пешқадам 33
Пешқадам 35
Пешқадам 37
Пешқадам 2
Пешқадам 4
Пешқадам 6
Пешқадам 8
Пешқадам 10
Пешқадам 12
Пешқадам 14
Пешқадам 16
Пешқадам 18
Пешқадам 20
Пешқадам 22
Пешқадам 24
Пешқадам 26
Пешқадам 28
Пешқадам 30
Пешқадам 32
Пешқадам 34
Пешқадам 36
Пешқадам 38
Хондамир 1 тор 2
Хондамир 1 тор 4
Хондамир 1 тор 6
Хондамир 1 тор 8
Хондамир 1 тор 10
Хондамир 1 тор 12
Хондамир 1 тор 14
Хондамир 1 тор 16
Хондамир 1 тор 18
Хондамир 1 тор 20
Хондамир 1 тор 22
Қориёғди
Қориёғди 3
Қориёғди 5
Қориёғди 7
Қориёғди 9
Қориёғди 11
Қориёғди 13
Қориёғди 15
Қориёғди 17
Қориёғди 19
Қориёғди 21
Қориёғди 23
Қориёғди 25
Қориёғди 2
Қориёғди 4
Қориёғди 6
Қориёғди 8
Қориёғди 10
Қориёғди 12
Қориёғди 14
Қориёғди 16
Қориёғди 18
Қориёғди 20
Қориёғди 22
Қориёғди 24
Қориёғди 24а
Қориёғди 2 тор 1
Қориёғди 2 тор 3
Қориёғди 2 тор 5
Қориёғди 2 тор 7
Қориёғди 2 тор 9
Қориёғди 2 тор 11
Қориёғди 2 тор 13
Қориёғди 2 тор 15
Қориёғди 2 тор 17
Қориёғди 2 тор 19
Қориёғди 2 тор 21
Қориёғди 2 тор 23
Қориёғди 2 тор 25
Қориёғди 2 тор 2
Қориёғди 2 тор 4
Қориёғди 2 тор 6
Қориёғди 2 тор 8
Қориёғди 2 тор 10
Қориёғди 2 тор 12
Қориёғди 2 тор 14
Қориёғди 2 тор 16
Қориёғди 2 тор 18
Қориёғди 2 тор 20
Қориёғди 2 тор 22
Қориёғди 2 тор 24
Қориёғди 2 тор 26
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 1
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 3
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 5
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 7
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 9
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 11
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 13
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 15
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 17
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 19
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 21
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 23
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 25
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 27
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 29
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 31
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 33
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 35
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 37
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 39
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 41
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 43
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 45
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 47
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 49
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 51
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 53
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 55
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 57
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 2
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 4
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 6
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 8
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 10
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 12
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 14
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 16
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 18
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 20
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 22
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 24
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 26
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 28
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 30
Шарқ гули махалла, Янги лабзак кўча 32
Янги Лабзак 1 тор 1
Янги Лабзак 1 тор 3
Янги Лабзак 1 тор 5
Янги Лабзак 1 тор 7
Янги Лабзак 1 тор 9
Янги Лабзак 1 тор 11
Янги Лабзак 1 тор 2
Янги Лабзак 1 тор 4
Янги Лабзак 1 тор 6
Янги Лабзак 1 тор 8
Янги Лабзак 1 тор
Бешқайрағоч 130
Бешқайрағоч 132
Бешқайрағоч 134
Бешқайрағоч 136
Бешқайрағоч 138
Бешқайрағоч 140
Бешқайрағоч 142
Бешқайрағоч 144
Бешқайрағоч 146
Бешқайрағоч 148
Бешқайрағоч 150
Бешқайрағоч 152
Бешқайрағоч 154
Бешқайрағоч 156
Бешқайрағоч 158
Бешқайрағоч 160
Бешқайрағоч 162
Бешқайрағоч 164
Бешқайрағоч 166
Бешқайрағоч 168
Бешқайрағоч 170
Бешқайрағоч 172
Бешқайрағоч 174
Бешқайрағоч 176
Бешқайрағоч 178
Бешқайрағоч 180
Бешқайрағоч 182
Бешқайрағоч 184
Бешқайрағоч 186
Хондамир 2 тор 1
Хондамир 2 тор 3
Хондамир 2 тор 5
Хондамир 2 тор 7
Хондамир 2 тор 9
Хондамир 2 тор 11
Хондамир 2 тор 13
Хондамир 2 тор 15
Хондамир 2 тор 17
Хондамир 2 тор 19
Хондамир 2 тор 21
Хондамир 2 тор 23
Хондамир 2 тор 25
Хондамир 2 тор 27
Хондамир 2 тор 29
Хондамир 2 тор 31
Хондамир 2 тор 33
Хондамир 2 тор 35
Хондамир 3 тор 2
Хондамир 3 тор 4
Хондамир 3 тор 6
Хондамир 3 тор 8
Хондамир 3 тор 10
Хондамир 3 тор 12
Хондамир 3 тор 14
Хондамир 3 тор 16
Хондамир 3 тор 18
Хондамир 3 тор 20
Хондамир 3 тор 22
Хондамир 3 тор 24
Хондамир 3 тор 26
Хондамир 3 тор 28
Хондамир 3 тор 30
Хондамир 3 тор 32
Хондамир 3 тор 34
Хондамир 3 тор 36
Хондамир 3 тор 38
Хондамир 3 тор 1
Хондамир 3 тор 3
Хондамир 3 тор 5
Хондамир 3 тор 7
Хондамир 3 тор 9
Хондамир 3 тор 11
Хондамир 3 тор 13
Хондамир 3 тор 15
Хондамир 3 тор 17
Хондамир 3 тор 19
Хондамир 3 тор 21
Хондамир 3 тор 23
Хондамир 3 тор 25
Хондамир 3 тор 27
Хондамир 3 тор 29
Уккоша 1
Уккоша 3
Уккоша 5
Уккоша 7
Уккоша 9
Уккоша 11
Хондамир 50
Хондамир 52
Хондамир 54
Хондамир 56
Хондамир 58
Хондамир 60
Хондамир 62
Хондамир 64
Хондамир 66
Хондамир 68
Хондамир 61
Хондамир 63
Хондамир 65
Жарбулоқ маҳалласи Уккоша кўчаси 2
Жарбулоқ маҳалласи Уккоша кўчаси 4
Жарбулоқ маҳалласи Уккоша кўчаси 6
Қориёғди 1
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 105
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 107
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 109
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 111
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 113
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 115
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 117
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 119
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 121
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 123
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 125
Корёғди махалла Бешқайрағоч кўча 127
Бешқайрағоч 131
Бешқайрағоч 133
Бешқайрағоч 135
Бешқайрағоч 137
Бешқайрағоч 139
Бешқайрағоч 141
Бешқайрағоч 143
Бешқайрағоч 145
Бешқайрағоч 147
Бешқайрағоч 149
Бешқайрағоч 151
Бешқайрағоч 153
Бешқайрағоч 155
Бешқайрағоч 157
Бешқайрағоч 159
Бешқайрағоч 161
Бешқайрағоч 163
Бешқайрағоч 165
Бешқайрағоч 167
Бешқайрағоч 169
Бешқайрағоч 171
Бешқайрағоч 173
Бешқайрағоч 175
Бешқайрағоч 177
Бешқайрағоч 179
Бешқайрағоч 181
Бешқайрағоч 183
Бешқайрағоч 185
Хондамир 2 тор 2
Хондамир 2 тор 4
Хондамир 2 тор 6
Хондамир 2 тор 8
Хондамир 2 тор 10
Хондамир 2 тор 12
Хондамир 2 тор 14
Хондамир 2 тор 16
Хондамир 2 тор 18
Хондамир 2 тор 20
Хондамир 2 тор 22
Хондамир 2 тор 24
Хондамир 2 тор 26
Хондамир 2 тор 28
Хондамир 2 тор 30
Хондамир 2 тор 32
Хондамир 2 тор 34
Уккоша 2
Уккоша 4
Уккоша 6
Уккоша 10
Жарбулоқ маҳалласи Уккоша кўчаси 3
Жарбулоқ маҳалласи Уккоша кўчаси 5
Ruyxatga qaytish