Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
М. Риёзий масив 1
М. Риёзий масив 2
М. Риёзий масив 3
М. Риёзий масив 4
М. Риёзий масив 5
М. Риёзий масив 6
М. Риёзий масив 7
М. Риёзий масив 9
М. Риёзий масив 10
М. Риёзий масив 11
М. Риёзий масив 12
М. Риёзий масив 13
М. Риёзий масив 14
М. Риёзий масив 15
М. Риёзий масив 16
М. Риёзий масив 17
М. Риёзий масив 18
М. Риёзий масив 19
М. Риёзий масив 20
М. Риёзий масив 21
М. Риёзий масив 22
М. Риёзий масив 23
М. Риёзий масив 24
М. Риёзий масив 25
М. Риёзий масив 26
М. Риёзий масив 27
М. Риёзий масив 28
М. Риёзий масив 29
М. Риёзий масив 30
М. Риёзий масив 31
М. Риёзий масив 38
М. Риёзий масив 39
М. Риёзий масив 40
М. Риёзий масив 41
М. Риёзий масив 42
М. Риёзий масив 43
С.Машхадий 1
С.Машхадий 2
С.Машхадий 175
С.Машхадий 177
С.Машхадий 179
С.Машхадий 181
С.Машхадий 183
С.Машхадий 185
С.Машхадий 187
С.Машхадий 189
С.Машхадий 191
С.Машхадий 195
С.Машхадий 196
Паркент 7 тор 8
Паркент 7 тор 10
Паркент 7 тор 12
Паркент 7 тор 16
Паркент 7 тор 17
Паркент 7 тор 18
Паркент 7 тор 20
Паркент 7 тор 22
Паркент 7 тор 24
Паркент 7 тор 26
Паркент 7 тор 28
Паркент 7 тор 30
Паркент 7 тор 32
Паркент 7 тор 34
Паркент 7 тор 36
Паркент 3 тор 2
Паркент 3 тор 3
Паркент 3 тор 4
Паркент 3 тор 5
Паркент 3 тор 6
Паркент 3 тор 7
Паркент 3 тор 8
Паркент 3 тор 9
Паркент 3 тор 11
Паркент 3 тор 12
Паркент 3 тор 13
Паркент 3 тор 15
Паркент 3 тор 16
Паркент 3 тор 17
Паркент 3 тор 18
Паркент 3 тор 19
Паркент 3 тор 20
Сандикли 1
Сандикли 3
Сандикли 4
Сандикли 6
Сандикли 8
Сандикли 11
Сандикли 13
Сандикли 15
Сандикли 16
Сандикли 17
Сандикли 18
Сандикли 20
Сандикли 22
Сандикли 23
Сандикли 25
Сандикли 27
Сандикли 29
Сандикли 30
Сандикли 32
Сандикли 33
Сандикли 34
Сандикли 35
Сандикли 37
Сандикли 38
Сандикли 39
Сандикли 40
Сандикли 41
Сандикли 42
Сандикли 43
Сандикли 44
Сандикли 45
Сандикли 46
Сандикли 48
Сандикли 49
Сандикли 50
Сандикли 51
Сандикли 52
Сандикли 53
Сандикли 57
Сандикли 59
Сандикли 61
Сандикли 67
Сандикли 69
Сандикли 75
Сандикли 77
Сандикли 79
Сандикли 83
Сандикли 85
Сандикли 87
Сандикли 89
Сандикли 91
Сандиқли тор 1
Сандиқли тор 6
Сандиқли тор 10
Сандиқли тор 22
Сандиқли тор 52
Сандиқли тор 77
Сандиқли тор 87
Сандиқли тор 89
Паркент 170
Паркент 172
Паркент 178
Паркент 180
Паркент 185
Паркент 186
Паркент 190
Паркент 192
Паркент 194
Паркент 196
Паркент 206/21
Анкара 1
Анкара 2
Анкара 3
Анкара 4
Анкара 5
Анкара 6
Анкара 7
Анкара 8
Анкара 9
Анкара 10
Анкара 11
Анкара 12
Анкара 13
Анкара 14
Анкара 15
Анкара 16
Анкара 17
Анкара 18
Анкара 19
Анкара 20
Анкара 21
Анкара 22
Анкара 23
Анкара 24
Анкара 25
Анкара 26
Анкара 27
Анкара 28
Анкара 29
Анкара 30
Анкара 36
Анкара 46
Сандикли 1 тор 7
Сандикли 1 тор 9
Сандикли 1 тор 10
Сандикли 1 тор 11
Сандикли 1 тор 22
Сандикли 1 тор 26
Сандикли 1 тор 71
Сандикли 2 тор 15
Сандикли 2 тор 16
Сандикли 2 тор 18
Сандикли 2 тор 22
Сандикли 2 тор 24
Сандикли 2 тор 25
Сандикли 2 тор 31
Сандикли 3 тор 1
Сандикли 3 тор 2
Сандикли 3 тор 3
Сандикли 3 тор 4
Сандикли 3 тор 5
Сандикли 3 тор 6
Сандикли 3 тор 7
Сандикли 3 тор 8
Сандикли 3 тор 9
Сандикли 3 тор 10
Сандикли 3 тор 11
Сандикли 3 тор 12
Сандикли 3 тор 13
Сандикли 3 тор 16
Сандикли 3 тор 17
Сандикли 3 тор 18
Сандикли 3 тор 20
Сандикли 3 тор 22
Сандикли 3 тор 24
Сандикли 3 тор 26
Сандикли 3 тор 28
Сандикли 3 тор 30
Сандикли 3 тор 32
Паркент 5 тор 9
Паркент 5 тор 10
Паркент 5 тор 11
Паркент 5 тор 12
Паркент 5 тор 13
Паркент 5 тор 14
Паркент 5 тор 15
Паркент 5 тор 16
Паркент 5 тор 17
Паркент 5 тор 18
Паркент 5 тор 19
Паркент 5 тор 20
Паркент 5 тор 21
Паркент 5 тор 22
Паркент 5 тор 23
Паркент 5 тор 24
Паркент 5 тор 25
Паркент 5 тор 26
Паркент 5 тор 27
Паркент 5 тор 28
Паркент 5 тор 29
Паркент 5 тор 30
Паркент 5 тор 31
Паркент 5 тор 32
Паркент 5 тор 33
Паркент 5 тор 35
Паркент 5 тор 36
Паркент 5 тор 37
Паркент 5 тор 38
Паркент 5 тор 39
Паркент 5 тор 40
Паркент 5 тор 41
Паркент 5 тор 42
Паркент 5 тор 43
Паркент 5 тор 44
Паркент 5 тор 45а
Паркент 6 тор
Паркент 6 тор
Паркент 6 тор
Паркент 6 тор 10а
Паркент 6 тор 11а
Паркент 6 тор 14а
Паркент 6 тор 22а
Паркент 6 тор 24а
Паркент 6 тор 27а
Паркент 6 тор 28а
Паркент 6 тор 29а
Паркент 6 тор 31а
Паркент 6 тор 33а
Паркент 6 тор 34а
Паркент 6 тор 36а
Киялик 1
Киялик 2
Киялик 3
Киялик 4
Киялик 5
Киялик 6
Киялик 7
Киялик 8
Киялик 9
Киялик 10
Киялик 11
Киялик 12
Киялик 13
Киялик 14
Киялик 15
Киялик 16
Киялик 18
Киялик 19
Киялик 20
Киялик 22а
Олтин Тепа 2
Олтин Тепа 90
Паркент 4 тор 4
Паркент 4 тор 6
Паркент 4 тор 10
Паркент 4 тор 11
Паркент 4 тор 12
Паркент 4 тор 13
Паркент 4 тор 14
Паркент 4 тор 15
Паркент 4 тор 16
Сандикли 2 тор 33
Сандикли 2 тор 35
Сандикли 2 тор 37
Сандикли 2 тор 41
Сандикли 2 тор 43
Сандикли 2 тор 45
Сандикли 2 тор 51
М. Риёзий масив 15 а
М. Риёзий масив 15г
М. Риёзий масив
М. Риёзий масив
М. Риёзий масив
М. Риёзий масив 4/5
М. Риёзий масив 6/7
М. Риёзий масив 30а
М. Риёзий масив 30б
М. Риёзий масив 30в
Паркент 7 тор 8
Паркент 7 тор
Паркент 7 тор 12а
Паркент 7 тор 20а
Паркент 7 тор 22а
Паркент 7 тор 30а
Паркент 7 тор 36а
Паркент 3 тор 2
Паркент 3 тор
Паркент 3 тор
Паркент 3 тор 12а
Сандикли
Сандикли 11а
Сандикли 20а
Сандикли 27а
Сандикли 29а
Сандикли 29б
Сандикли 30а
Сандикли 40а
Сандикли 40б
Сандикли 41а
Сандикли 48а
Сандикли 48/1
Сандикли 50а
Сандикли 52а
Сандикли 75а
Сандикли 83а
Сандикли 85а
Сандиқли тор
Сандиқли тор 10а
Сандиқли тор 22а
Паркент 170а
Паркент 204/2
Паркент 204/3
Паркент 204/4
Паркент 204/7
Паркент 206/1
Паркент 206/3
Паркент 206/6
Паркент 206/7
Паркент 206/11
Паркент 206/12
Паркент 206/13
Паркент 206/17
Паркент 206/19
Паркент 206/20
Паркент 206/20а
Анкара 1
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара 17а
Анкара 27а
Сандикли 1 тор 22а
Сандикли 1 тор 26а
Сандикли 1 тор 71/1
Сандикли 1 тор 71/4
Сандикли 2 тор 41
Сандикли 2 тор 37
Сандикли 2 тор 35
Сандикли 2 тор 33
Сандикли 2 тор 43
Сандикли 2 тор 45
Сандикли 2 тор 51
Сандикли 3 тор
Сандикли 3 тор 11/1
Сандикли 3 тор 15а
Сандикли 3 тор 17а
Паркент 5 тор 25а
Паркент 5 тор 27а
Паркент 5 тор 28а
Паркент 5 тор 32а
Паркент 5 тор 33а
Паркент 5 тор 41а
Паркент 6 тор 6
Паркент 6 тор 7
Паркент 6 тор 8
Паркент 6 тор 9
Паркент 6 тор 10
Паркент 6 тор 11
Паркент 6 тор 12
Паркент 6 тор 13
Паркент 6 тор 14
Паркент 6 тор 15
Паркент 6 тор 16
Паркент 6 тор 17
Паркент 6 тор 18
Паркент 6 тор 19
Паркент 6 тор 20
Паркент 6 тор 21
Паркент 6 тор 22
Паркент 6 тор 23
Паркент 6 тор 24
Паркент 6 тор 25
Паркент 6 тор 26
Паркент 6 тор 27
Паркент 6 тор 28б
Паркент 6 тор 29
Паркент 6 тор 30
Паркент 6 тор 31
Паркент 6 тор 32
Паркент 6 тор 33
Паркент 6 тор 34
Паркент 6 тор 35
Паркент 6 тор 36
Киялик
Киялик
Киялик
Киялик 12а
Киялик 15а
Киялик 18а
Паркент 4 тор 10а
Паркент 4 тор 10б
Паркент 4 тор 11а
Паркент 4 тор 13а
Паркент 4 тор 14а
Паркент 4 тор 14б
Паркент 4 тор 14в
Паркент 4 тор 16а
Паркент 4 тор 16в
Паркент 4 тор 16б
Паркент 4 тор 23а
Паркент 4 тор 29б
Паркент 4 тор 29а
Сандикли 1 тор 16
М. Риёзий масив 30а
М. Риёзий масив 30б
М. Риёзий масив 30в
С.Машхадий 217
Паркент 7 тор
Паркент 7 тор 12а
Паркент 7 тор 20а
Паркент 7 тор 22а
Паркент 7 тор 30а
Паркент 7 тор 36а
Паркент 3 тор
Паркент 3 тор
Паркент 3 тор 12а
Сандикли
Сандикли 11а
Сандикли 20а
Сандикли 27а
Сандикли 29а
Сандикли 29б
Сандикли 30а
Сандикли 40а
Сандикли 41а
Сандикли 48а
Сандикли 48/1
Сандикли 50а
Сандикли 52а
Сандикли 75а
Сандикли 83а
Сандикли 85а
Сандиқли тор
Сандиқли тор 10а
Сандиқли тор 22а
Паркент 170а
Паркент 204/2
Паркент 204/3
Паркент 204/4
Паркент 204/7
Паркент 206/1
Паркент 206/3
Паркент 206/6
Паркент 206/7
Паркент 206/11
Паркент 206/12
Паркент 206/13
Паркент 206/17
Паркент 206/18
Паркент 206/19
Паркент 206/20
Паркент 206/20а
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара
Анкара 17а
Анкара 27а
Паркент 5 тор 25а
Паркент 5 тор 27а
Паркент 5 тор 28а
Паркент 5 тор 32а
Паркент 5 тор 33а
Паркент 5 тор 41а
Паркент 5 тор 45
Паркент 6 тор 6
Паркент 6 тор 7
Паркент 6 тор 8
Паркент 6 тор 9
Паркент 6 тор 10
Паркент 6 тор 11
Паркент 6 тор 12
Паркент 6 тор 13
Паркент 6 тор 14
Паркент 6 тор 15
Паркент 6 тор 16
Паркент 6 тор 17
Паркент 6 тор 18
Паркент 6 тор 19
Паркент 6 тор 20
Паркент 6 тор 21
Паркент 6 тор 22
Паркент 6 тор 23
Паркент 6 тор 25
Паркент 6 тор 26
Паркент 6 тор 27
Паркент 6 тор 28б
Паркент 6 тор 29
Паркент 6 тор 30
Паркент 6 тор 31
Паркент 6 тор 32
Паркент 6 тор 33
Паркент 6 тор 34
Паркент 6 тор 35
Паркент 6 тор 36
Киялик
Киялик
Киялик 12а
Киялик 15а
Киялик 18а
Олтин Тепа 7
Олтин Тепа 17
Олтин Тепа 18
Олтин Тепа 24
Олтин Тепа 38
Олтин Тепа(блок) 1
Олтин Тепа(блок) 2
Олтин Тепа(блок) 3
Олтин Тепа(блок) 4
Олтин Тепа(блок) 5
Олтин Тепа(блок) 6
Олтин Тепа(блок) 7
Олтин Тепа(блок) 8
Паркент 4 тор 10а
Паркент 4 тор 10б
Паркент 4 тор 11а
Паркент 4 тор 13а
Паркент 4 тор 14а
Паркент 4 тор 14б
Паркент 4 тор 14в
Паркент 4 тор 16а
Паркент 4 тор 16б
Паркент 4 тор 16в
Паркент 4 тор 19
Паркент 4 тор 21
Паркент 4 тор 22
Паркент 4 тор 23
Паркент 4 тор 23а
Паркент 4 тор 25
Паркент 4 тор 27
Паркент 4 тор 29а
Паркент 4 тор 29б
Паркент 4 тор 31
М. Риёзий масив
М. Риёзий масив 15а
М. Риёзий масив 15г
С.Машхадий 195а
С.Машхадий 2тор 6
С.Машхадий 2тор 8
Паркент 6 тор 3
Паркент 6 тор 18а
Паркент 6 тор 33/1
Олтин Тепа 4
Олтин Тепа 6
Олтин Тепа 8
Олтин Тепа 10
Олтин Тепа 12
Олтин Тепа 14
Олтин Тепа 16
Олтин Тепа 18
Олтин Тепа 20
Олтин Тепа 22
Олтин Тепа 24
Олтин Тепа 26
Олтин Тепа 28
Олтин Тепа 30
Олтин Тепа 32
Олтин Тепа 34
Олтин Тепа 36
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)1-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)1-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)1-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)1-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)2-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)2-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)2-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)2-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)3-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)3-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)3-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)3-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)4-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)4-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)4-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)4-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)5-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)5-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)5-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)5-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)6-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)6-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)6-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)6-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)7-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)7-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)7-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)7-блок 38
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)8-блок 7
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)8-блок 17
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)8-блок 18
Олтин Тепа(кўп қаватли уйлар)8-блок 38
Паркент-Риёзий
Паркент-Риёзий
Паркент-Риёзий
Паркент-Риёзий 4/5
Паркент-Риёзий 6/7
Сандикли 1 тор 71/2
Сандикли 1 тор 71/5
Сандикли 1 тор 16
Паркент 5 тор 7
Паркент 5 тор 12а
Паркент 5 тор 15/1
Паркент 5 тор 22а
Паркент 5 тор 26-1
Паркент 5 тор 33/1
Паркент 5 тор 39/1
Паркент 5 тор 43/1
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 1
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 2
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 3
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 4
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 5
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 6
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 7
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 8
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 9
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 10
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 11
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 12
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 13
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 14
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 15
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 16
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 17
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 18
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 19
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 20
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 21
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 22
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 23
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 24
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 25
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 26
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 27
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 28
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 29
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 30
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 31
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 32
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 33
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 34
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 35
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 36
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 37
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 38
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 39
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 40
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 41
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 42
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 43
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 44
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 45
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 46
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 47
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 48
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 49
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 50
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 51
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 52
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 53
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 54
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 55
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 56
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 57
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 58
Паркент 5 тор (Янги уйлар) 59
Паркент 5 тор 45
Анкара
Киялик 22
Паркент Риезий 10
Паркент 3
Паркент Циолковский 2
Паркент Циолковский 2/24
Паркент Циолковский 17
Паркент Циолковский 18
Султанали Машхадий (217 корпус) 217
Султанали Машхадий (217 корпус) 1
Султанали Машхадий (217 корпус) 2
Султанали Машхадий (217 корпус) 3
Султанали Машхадий (217 корпус) 4
Султанали Машхадий (217 корпус) 5
Султанали Машхадий (217 корпус) 7
Паркент 3-тор
Паркент 4-тор 9
Паркент 4-тор 14/1
Паркент 4-тор 14/2
Сандикли 10
Сандикли 90
Сандикли тор
Сандикли тор 2
Сандикли тор 7
Сандикли тор 26
Сандикли тор 29
Сандикли тор 45А
Сандикли тор 48/1
Сандикли тор 54
Сандикли тор 57
Сандикли тор 64
Сандикли тор 71
Сандикли тор 73
Сандикли тор 81
Сандикли тор 91
Сандикли 1-тор 72
Сандикли 1-тор 76
Сандикли 2-тор 29
Сандикли 2-тор 33А
Сандикли 2-тор 39
Сандикли 2-тор 47
Ruyxatga qaytish