Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 2
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 2/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 3
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 4
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 4/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 5
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 5/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 6
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 7
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 7/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 8
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 9
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 9/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 10
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 10/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 11
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 12
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 12/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 13
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 14
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 15
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 15/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 16
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 16/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 17
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 18
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 18/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 19
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 20
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 20/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 21
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 22
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 23
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 23/1
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 24
Қўйлиқ 4 (Янги Қўйлиқ) 24/1
Толариқ 25
Толариқ 26
Толариқ 27
Толариқ 28
Толариқ 29
Толариқ 29/1
Толариқ 30
Толариқ 31
Толариқ 31/1
Толариқ 32
Толариқ 33
Толариқ 34
Толариқ 34а
Толариқ 35
Толариқ 36
Толариқ 37
Толариқ 37/1
Толариқ 38
Толариқ 39
Толариқ 39/1
Толариқ 40
Толариқ 41
Толариқ 42
Толариқ 42/1
Толариқ 42а
Толариқ 43
Толариқ 44
Толариқ 45
Толариқ 45/1
Толариқ 46
Толариқ 47
Толариқ 47/1
Толариқ 48
Толариқ 49
Толариқ 50
Қўйлиқ-2 даҳаси 1
Қўйлиқ-2 даҳаси 1/1
Қўйлиқ-2 даҳаси 3
Қўйлиқ-2 даҳаси 4
Қўйлиқ-2 даҳаси 5
Қўйлиқ-2 даҳаси 6
Қўйлиқ-2 даҳаси 7
Қўйлиқ-2 даҳаси 9
Қўйлиқ-2 даҳаси 10
Қўйлиқ-2 даҳаси 11
Қўйлиқ-2 даҳаси 12
Қўйлиқ-2 даҳаси 13
Қўйлиқ-2 даҳаси 14
Қўйлиқ-2 даҳаси 20
Қўйлиқ-2 даҳаси 21
Қўйлиқ-2 даҳаси 22
Қўйлиқ-2 даҳаси 23
Қўйлиқ-2 даҳаси 24
Қўйлиқ-2 даҳаси 25
Қўйлиқ-2 даҳаси 31
Қўйлиқ-2 даҳаси 32
Ruyxatga qaytish