Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Марказ-2 18
Марказ-2 23
Марказ-2 24
Ниёзбек 6 тор кўчаси 5
Ниёзбек 6 тор кўчаси 7
Ниёзбек 6 тор кўчаси 3
Набихўжаева 58 а
Ниёзбек йўли 4-тор 17
Ниёзбек йўли 4-тор 19
Ниёзбек йўли 4-тор 21
Ниёзбек йўли 4-тор 23
Ниёзбек йўли 4-тор 25
Ниёзбек йўли 4-тор 27
Ниёзбек йўли 4-тор 29
Ниёзбек йўли 4-тор 31
Ниёзбек йўли 4-тор 33
Ниёзбек йўли 4-тор 35
Ниёзбек йўли 4-тор 37
Ниёзбек йўли 4-тор 39
Ниёзбек йўли 4-тор 41
Ниёзбек йўли 4-тор 43
Набихўжаева 58а
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 15/5
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/1
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/2
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/3
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/6
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/4
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/22а
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 17/20
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/1
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/2
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/3
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/4
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/5
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 19/6
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/1
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/2
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/3
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/4
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/5
Ниёзбек йўли 4-тор кўчаси 21/7
Саматова 3
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 29
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 31
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 33
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 35
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 37
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 39
Ниёзбек йўли 6-тор(Холида Саматова) 41
Ruyxatga qaytish