Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Ниёзбек йўли 17
Ниёзбек йўли 18
Ниёзбек йўли 19
Ниёзбек йўли 20
Ниёзбек йўли 21
Ниёзбек йўли 22
Ниёзбек йўли 23
Ниёзбек йўли 24
Ниёзбек йўли 25
Ниёзбек йўли 26
Ниёзбек йўли 27
Ниёзбек йўли 28
Ниёзбек йўли 29
Ниёзбек йўли 30
Ниёзбек йўли 31
Ниёзбек йўли 32
Ниёзбек йўли 33
Ниёзбек йўли 34
Ниёзбек йўли 35
Ниёзбек йўли 36
Ниёзбек йўли 37
Ниёзбек йўли 38
Ниёзбек йўли 39
Ниёзбек йўли 40
Ниёзбек йўли 41
Ниёзбек йўли 42
Ниёзбек йўли 2-берк 8
Ниёзбек йўли 2-берк 9
Ниёзбек йўли 2-берк 10
Халкабод 4
Халкабод 6
Бодомзор йўли 4
Бодомзор йўли 6
Бодомзор йўли 8
Бодомзор йўли 10
Бодомзор йўли 12
Бодомзор йўли 14
Бодомзор йўли 16
Бодомзор йўли 18
Бодомзор йўли 1-тор 1
Бодомзор йўли 1-тор 2
Бодомзор йўли 1-тор 3
Бодомзор йўли 1-тор 4
Бодомзор йўли 1-тор 5
Бодомзор йўли 1-тор 6
Бодомзор йўли 1-тор 7
Бодомзор йўли 1-тор 8
Бодомзор йўли 1-тор 9
Бодомзор йўли 1-тор 10
Бодомзор йўли 1-тор 11
Бодомзор йўли 1-тор 12
Бодомзор йўли 1-тор 13
Бодомзор йўли 1-тор 14
Бодомзор йўли 1-тор 15
Бодомзор йўли 1-тор 16
Бодомзор йўли 1-тор 17
Бодомзор йўли 1-тор 18
Бодомзор йўли 1-тор 19
Бодомзор йўли 1-тор 20
Бодомзор йўли 1-тор 21
Бодомзор йўли 1-тор 22
Бодомзор йўли 1-тор 23
Бодомзор йўли 1-тор 24
Бодомзор йўли 1-тор 25
Бодомзор йўли 1-тор 26
Бодомзор йўли 1-тор 27
Бодомзор йўли 1-тор 28
Бодомзор йўли 1-тор 29
Бодомзор йўли 1-тор 30
Бодомзор йўли 1-тор 31
Бодомзор йўли 1-тор 32
Бодомзор йўли 1-тор 33
Бодомзор йўли 1-тор 34
Бодомзор йўли 1-тор 35
Бодомзор йўли 1-тор 41
Ниёзбек йўли 3-тор
Ниёзбек йўли 3-тор 2
Ниёзбек йўли 3-тор 3
Ниёзбек йўли 3-тор 4
Ниёзбек йўли 3-тор 5
Ниёзбек йўли 3-тор 6
Ниёзбек йўли 3-тор 7
Ниёзбек йўли 3-тор 8
Ниёзбек йўли 3-тор 9
Ниёзбек йўли 3-тор 10
Ниёзбек йўли 3-тор 11
Ниёзбек йўли 3-тор 12
Ниёзбек йўли 3-тор 13
Ниёзбек йўли 3-тор 14
Ниёзбек йўли 3-тор 15
Ниёзбек йўли 3-тор 16
Ниёзбек йўли 3-тор 17
Ниёзбек йўли 3-тор 18
Ниёзбек йўли 3-тор 19
Ниёзбек йўли 3-тор 20
Ниёзбек йўли 3-тор 21
Ниёзбек йўли 3-тор 22
Ниёзбек йўли 3-тор 23
Ниёзбек йўли 3-тор 24
Ниёзбек йўли 3-тор 25
Ниёзбек йўли 3-тор 26
Ниёзбек йўли 3-тор 27
Ниёзбек йўли 3-тор 28
Ниёзбек йўли 3-тор 29
Ниёзбек йўли 3-тор 30
Ниёзбек йўли 3-тор 31
Ниёзбек йўли 3-тор 32
Ниёзбек йўли 3-тор 33
Ниёзбек йўли 3-тор 34
Ниёзбек йўли 3-тор 35
Ниёзбек йўли 3-тор 36
Ниёзбек йўли 3-тор 37
Ниёзбек йўли 3-тор 38
Ниёзбек йўли 3-тор 39
Ниёзбек йўли 3-тор 40
Ниёзбек йўли 3-тор 41
Ниёзбек йўли 3-тор 42
Ниёзбек йўли 3-тор 43
Ниёзбек йўли 3-тор 44
Ниёзбек йўли 3-тор 45
Ниёзбек йўли 3-тор 46
Ниёзбек йўли 3-тор 47
Ниёзбек йўли 3-тор 48
Ниёзбек йўли 3-тор 49
Ниёзбек йўли 3-тор 50
Ниёзбек йўли 3-тор 51
Ниёзбек йўли 3-тор 52
Ниёзбек йўли 3-тор 53
Ниёзбек йўли 3-тор 54
Ниёзбек йўли 3-тор 55
Ниёзбек йўли 4-тор 17
Ниёзбек йўли 4-тор 19
Ниёзбек йўли 4-тор 22
Ниёзбек йўли 4-тор 23
Ниёзбек йўли 4-тор 24
Ниёзбек йўли 4-тор 25
Ниёзбек йўли 4-тор 26
Ниёзбек йўли 4-тор 27
Ниёзбек йўли 4-тор 28
Ниёзбек йўли 4-тор 29
Ниёзбек йўли 4-тор 30
Ниёзбек йўли 4-тор 31
Ниёзбек йўли 4-тор 32
Ниёзбек йўли 4-тор 33
Ниёзбек йўли 4-тор 34
Ниёзбек йўли 4-тор 35
Ниёзбек йўли 4-тор 36
Ниёзбек йўли 4-тор 37
Ниёзбек йўли 4-тор 38
Ниёзбек йўли 4-тор 39
Ниёзбек йўли 4-тор 40
Ниёзбек йўли 4-тор 41
Ниёзбек йўли 4-тор 42
Ниёзбек йўли 5-тор 2
Ниёзбек йўли 5-тор 3
Ниёзбек йўли 5-тор 4
Ниёзбек йўли 5-тор 5
Ниёзбек йўли 5-тор 6
Ниёзбек йўли 5-тор 7
Ниёзбек йўли 5-тор 8
Ниёзбек йўли 5-тор 9
Ниёзбек йўли 5-тор 10
Ниёзбек йўли 5-тор 11
Ниёзбек йўли 5-тор 12
Ниёзбек йўли 5-тор 13
Ниёзбек йўли 5-тор 14
Ниёзбек йўли 5-тор 15
Ниёзбек йўли 5-тор 16
Ниёзбек йўли 5-тор 17
Ниёзбек йўли 5-тор 18
Ниёзбек йўли 5-тор 19
Ниёзбек йўли 5-тор 20
Ниёзбек йўли 5-тор 21
Ниёзбек йўли 5-тор 22
Ниёзбек йўли 5-тор 23
Ниёзбек йўли 5-тор 24
Ниёзбек йўли 5-тор 25
Ниёзбек йўли 5-тор 26
Ниёзбек йўли 5-тор 27
Ниёзбек йўли 5-тор 28
Ниёзбек йўли 5-тор 29
Ниёзбек йўли 5-тор 30
Ниёзбек йўли 5-тор 31
Ниёзбек йўли 5-тор 32
Ниёзбек йўли 5-тор 33
Шарафобод 2
Шарафобод 3
Шарафобод 4
Шарафобод 5
Шарафобод 6
Шарафобод 7
Шарафобод 8
Шарафобод 9
Шарафобод 10
Шарафобод 11
Шарафобод 12
Шарафобод 13
Шарафобод 14
Шарафобод 15
Шарафобод 16
Шарафобод 17
Шарафобод 18
Шарафобод 19
Шарафобод 20
Шарафобод 21
Шарафобод 22
Шарафобод 23
Шарафобод 24
Шарафобод 25
Шарафобод 26
Шарафобод 27
Шарафобод 28
Шарафобод 29
Шарафобод 30
Шарафобод 31
Шарафобод 32
Шарафобод 33
Шарафобод 34
Манас 8
Манас 9
Манас 14
Манас 19
Федеров 2
Федеров 4
Федеров 6
Федеров 8
Федеров 10
Федеров 16
Осиё 4
Осиё 10
Осиё 10а
Осиё 12
Федеров 12
Федеров 14
Ниёзбек йўли 1
Ниёзбек йўли 2
Ниёзбек йўли 3
Ниёзбек йўли 4
Ниёзбек йўли 5
Ниёзбек йўли 6
Ниёзбек йўли 7
Ниёзбек йўли 8
Ниёзбек йўли 9
Ниёзбек йўли 10
Ниёзбек йўли 11
Ниёзбек йўли 12
Ниёзбек йўли 13
3 Ниёзбек йўли кўчаси 59
3 Ниёзбек йўли кўчаси 61
3 Ниёзбек йўли кўчаси 9
3 Ниёзбек йўли кўчаси 11
3 Ниёзбек йўли кўчаси 13
3 Ниёзбек йўли кўчаси 13а
3 Ниёзбек йўли кўчаси 15
3 Ниёзбек йўли кўчаси 17
3 Ниёзбек йўли кўчаси 17а
3 Ниёзбек йўли кўчаси 19
3 Ниёзбек йўли кўчаси 21
3 Ниёзбек йўли кўчаси 16
3 Ниёзбек йўли кўчаси 18
3 Ниёзбек йўли кўчаси 22
3 Ниёзбек йўли 1-берк 3
3 Ниёзбек йўли 1-берк 4
3 Ниёзбек йўли 1-берк 5
3 Ниёзбек йўли 1-берк 6
3 Ниёзбек йўли 1-берк
3 Ниёзбек йўли 1-берк 8
3 Ниёзбек йўли 1-берк
3 Ниёзбек йўли 1-берк
3 Ниёзбек йўли 1-берк 9
3 Ниёзбек йўли 1-берк 10
3 Ниёзбек йўли 1-берк 11
3 Ниёзбек йўли 1-берк 12
3 Ниёзбек йўли 1-берк 12а
3 Ниёзбек йўли 1-берк 13
3 Ниёзбек йўли 2-берк 21
3 Ниёзбек йўли 2-берк 14
3 Ниёзбек йўли 2-берк 12б
3 Ниёзбек йўли 2-берк 12а
3 Ниёзбек йўли 2-берк 12
3 Ниёзбек йўли 2-берк 11
3 Ниёзбек йўли 2-берк 10
3 Ниёзбек йўли 2-берк 9
3 Ниёзбек йўли 2-берк 8
3 Ниёзбек йўли 2-берк 3
3 Ниёзбек йўли 2-берк 2
3 Ниёзбек йўли 2-берк 1
Халкабод(Арифова) кўчаси 1
Халкабод(Арифова) кўчаси 2
Халкабод(Арифова) кўчаси 3
Халкабод(Арифова) кўчаси 4
Халкабод(Арифова) кўчаси 5
Халкабод(Арифова) кўчаси 6
Халкабод(Арифова) кўчаси 7
Халкабод(Арифова) кўчаси 8
Халкабод(Арифова) кўчаси 9
Халкабод(Арифова) кўчаси 10
Халкабод(Арифова) кўчаси 11
Халкабод(Арифова) кўчаси 12
Халкабод(Арифова) кўчаси 13
Халкабод(Арифова) кўчаси 14
Халкабод(Арифова) кўчаси 15
Халкабод(Арифова) кўчаси 16
Халкабод(Арифова) кўчаси 17
Ниёзбек йўли 4-тор 27а
Ниёзбек йўли 4-тор 33а
Ниёзбек йўли 4-тор 42а
Ниёзбек йўли 4-тор 44
Ниёзбек йўли 4-тор 44а
Ниёзбек йўли 4-тор 46
Ниёзбек йўли 4-тор 21
Шарафобод 35
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 8
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 2
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 6
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 10
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 12
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 14
Ниёзбек (Федерова)кўчаси 16
Матонат (Қодир Махсумов к-си) 41
Ниёзбек йўли 3-тор(Малясова к-си )
Ниёзбек йўли 3-тор(Малясова к-си ) 1
Ниёзбек йўли 1-тор(Ширшова к-си ) 1
Ниёзбек йўли 3-тор( М. Қаҳҳор к-си )( Матонат) 29
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 3
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 4
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 5
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 6
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 7
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 8
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 9
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 10
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 11
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 12
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 13
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 14
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 15
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 16
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 17
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 18
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 19
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 20
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 21
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 22
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 23
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 24
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 25
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 26
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 27
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 28
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 29
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 30
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 31
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 32
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 33
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 34
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 35
Шарофобод ( Буюк Турон к-си ) 14а
Ниёзбек йўли 5-тор ( Т. Шералиева к-си ) 1
Ruyxatga qaytish