Mikrohudud manzillari

Kucha/Daha Uy Nomeri
Катта оқтепа, Нурафшон
Катта оқтепа, Нурафшон
Катта оқтепа, Нурафшон
Катта оқтепа, Нурафшон 15а
Хумдомсой 2
Хумдомсой 4
Хумдомсой 6
Гулханий 10
Гулханий 10/1
Гулханий 10/2
Гулханий 10/11
Гулханий
Гулханий 11
Гулханий 11а
Гулханий 12
Гулханий 37
Гулханий 38
Огохий 4
Огохий 6
Огохий 8
Огохий 10
Огохий 12
Огохий 14
Огохий 16
Огохий 18а
Огохий 20
Огохий 20б
Огохий 22а
Огохий 22б
Огохий 24
Огохий 26
Огохий 3
Огохий 5
Огохий 7
Огохий 9
Огохий 11
Огохий 13
Огохий 15
Огохий 17
Огохий 19
Огохий 21
Огохий 23
Огохий 25
Огохий 27
Огохий 29
Огохий 31
Огохий 33
Огохий 35
Огохий 35а
Огохий 37
Огохий 39
Огохий Б/к
Огохий 1 Б/к 23
Огохий 1 Б/к 25
Огохий 1 Б/к 27
Огохий 1 Б/к 28
Огохий 1 Б/к 29
Огохий 1 Б/к 26
Огохий 1 Б/к 30
Огохий 1 Б/к 31
Огохий 1 Б/к 32
Огохий 1 Б/к 34
Огохий 1 Б/к 35
Огохий 1 Б/к 36
Огохий 1 Б/к 37
Огохий 1 Б/к 38
Огохий 1 Б/к 40
Огохий 1 Б/к 42
Огохий 1 Б/к 44
Огохий 1 Б/к 48
Огохий 1 Б/к 52
Огохий 1 Б/к 54
Огохий 1 Б/к 56
Огохий 1 Б/к 58
Огохий 2 тор 3
Огохий 2 тор 4
Огохий 2 тор 5
Огохий 2 тор 7
Огохий 2 тор 8
Огохий 2 тор 9
Огохий 2 тор 10
Огохий 2 тор 11
Огохий 2 тор 12
Огохий 2 тор 13
Огохий 2 тор 14
Огохий 2 тор 15
Огохий 2 тор 16
Огохий 2 тор 17
Огохий 2 тор 18
Огохий 2 тор 19
Огохий 2 тор 20
Огохий 2 тор 21
Огохий 2 тор 22
Огохий 2 тор 23
Огохий 2 тор 25
Огохий 2 тор 27
Огохий 2 тор 28
Огохий 2 тор 29
Огохий 2 тор 30
Огохий 2 тор 31
Огохий 2 тор 32
Огохий 2 тор 33
Амин Умарий 3
Амин Умарий 4
Амин Умарий 5
Амин Умарий 6
Амин Умарий 7
Амин Умарий 8
Амин Умарий 9
Амин Умарий 10
Амин Умарий 11
Амин Умарий 12
Амин Умарий 13
Амин Умарий 14
Амин Умарий 15
Амин Умарий 16
Амин Умарий 17
Амин Умарий 18
Амин Умарий 19
Амин Умарий 20
Амин Умарий 21
Амин Умарий 22
Амин Умарий 23
Амин Умарий 24
Амин Умарий 25
Амин Умарий 26
Амин Умарий 27
Амин Умарий 28
Амин Умарий 29
Амин Умарий 30
Амин Умарий 31
Амин Умарий 32
Амин Умарий 33
Амин Умарий 34
Амин Умарий 35
Амин Умарий 36
Амин Умарий 37
Амин Умарий 38
Амин Умарий 39
Амин Умарий 40
Амин Умарий 41
Амин Умарий 42
Амин Умарий 43
Амин Умарий 44
Амин Умарий 45
Амин Умарий 46
Амин Умарий 47
Амин Умарий 48
Амин Умарий 49
Амин Умарий 50
Амин Умарий 51
Амин Умарий 52
Амин Умарий 53
Амин Умарий 54
Амин Умарий 55
Амин Умарий 56
Амин Умарий 57
Амин Умарий 58
Амин Умарий 59
Султон джура 2
Султон джура 4
Султон джура 6
Султон джура 8
Султон джура 10
Султон джура 12
Султон джура 14
Султон джура 16
Султон джура 18
Султон джура 20
Султон джура 22
Султон джура 24
Султон джура 26
Султон джура 30
Султон джура 34
Султон джура 34а
Султон джура 36
Султон джура 38
Султон джура 2пр 211
Султон джура 2пр 212
Султон джура 2пр 191
Султон джура 2пр 210
Султон джура 2пр 190
Султон джура 3 пр 235
Султон джура 3 пр 209
Султон джура 1
Султон джура 2
Султон джура 3
Султон джура 4
Султон джура 5
Султон джура 6
Султон джура 7
Султон джура 8
Султон джура 9
Султон джура 10
Султон джура 11
Султон джура 12
Султон джура 13
Султон джура 14
Султон джура 15
Султон джура 16
Султон джура 17
Султон джура 18
Султон джура 19
Султон джура 20
Султон джура 21
Султон джура 22
Султон джура 23
Султон джура 24
Султон джура 25
Султон джура 26
Султон джура 27
Султон джура 28
Султон джура 29
Султон джура 30
Султон джура 31
Султон джура 32
Султон джура 33
Султон джура 34
Султон джура 35
Султон джура 36
Султон джура 37
Султон джура 38
Султон джура 39
Султон джура 40
Султон джура 41
Султон джура 42
Султон джура 43
Султон джура 44
Султон джура 45
Султон джура 46
Султон джура 47
Султон джура 48
Султон джура 49
Султон джура 50
Султон джура 51
Султон джура 52
Султон джура 53
Султон джура 54
Султон джура 55
Султон джура 56
Султон джура 57
Султон джура 58
Султон джура 59
Султон джура 60
Султон джура 61
Султон джура 62
Султон джура 63
Султон джура 64
Султон джура 65
Султон джура 66
Султон джура 67
Султон джура 68
Султон джура 69
Султон джура 70
Султон джура 71
Султон джура
Увайсий 33
Увайсий 1
Увайсий 3
Увайсий 5
Увайсий 7
Увайсий
Увайсий 9
Увайсий 11
Увайсий 13
Увайсий 15
Увайсий 17
Увайсий 19
Увайсий 21
Увайсий 23
Увайсий 25
Увайсий 27
Увайсий 29
Увайсий 31
Увайсий 33
Увайсий 33а
Увайсий 37
Увайсий 37а
Увайсий 2
Увайсий 6
Увайсий 8
Увайсий 10
Увайсий 12
Увайсий 14
Увайсий 16
Увайсий 18
Увайсий 57а
Увайсий 57
Увайсий 55
Увайсий 53
Увайсий 51
Увайсий 49
Увайсий 43
Увайсий 44
Увайсий 1
Увайсий 2
Увайсий 4
Увайсий
Увайсий
Увайсий 13
Увайсий 14
Бохористон 3
Бохористон 5
Бохористон 7
Бохористон 9
Бохористон 11
Бохористон 13
Бохористон 15
Бохористон 17
Бохористон 19
Бохористон 21
Бохористон 23
Бохористон 25
Бохористон 25а
Бохористон 27
Бохористон 29
Бохористон 31
Бохористон 33
Бохористон 35
Бохористон 37
Бохористон 39
Бохористон 41
Бохористон 43
Бохористон 45
Бохористон 47
Бохористон 49
Бохористон 51
Бохористон 53
Бохористон 55
Бохористон 57
Бохористон проезд 3
Бохористон проезд 2
Бохористон проезд 5
Бохористон проезд 7
Бохористон проезд 9
Бохористон проезд 11
Бохористон проезд 13
Бохористон проезд 15
Чуқур-кўприк 4
Чуқур-кўприк 6
Чуқур-кўприк 8
Чуқур-кўприк 10
Чуқур-кўприк 12
Чуқур-кўприк 14
Чуқур-кўприк 16
Чуқур-кўприк 18
Чуқур-кўприк 20
Чуқур-кўприк 22
Чуқур-кўприк 24
Чуқур-кўприк 26
Чуқур-кўприк 28
Чуқур-кўприк 30
Чуқур-кўприк 32
Чуқур-кўприк 34
Чуқур-кўприк 36
Чуқур-кўприк 38
Чуқур-кўприк 40
Чуқур-кўприк 42
Чуқур-кўприк 44
Чуқур-кўприк 46
Чуқур-кўприк 48
Чуқур-кўприк 50
Чуқур-кўприк 52
Чуқур-кўприк 54
Чуқур-кўприк 56
Чуқур-кўприк 58
Чуқур-кўприк 60
Чуқур-кўприк 62
Чуқур-кўприк 64
Чуқур-кўприк 1
Чуқур-кўприк 3
Чуқур-кўприк 5
Чуқур-кўприк 7
Чуқур-кўприк 9
Чуқур-кўприк 11
Чуқур-кўприк 13
Чуқур-кўприк 15
Чуқур-кўприк 17
Чуқур-кўприк 21
Чуқур-кўприк 23
Чуқур-кўприк 25
Чуқур-кўприк 27
Чуқур-кўприк 29
Чуқур-кўприк 31
Чуқур-кўприк 33
Чуқур-кўприк 35
Чуқур-кўприк 37
Чуқур-кўприк 39
Чуқур-кўприк 41
Чуқур-кўприк 43
Чуқур-кўприк 45
Чуқур-кўприк 47
Чуқур-кўприк 49
Чуқур-кўприк 51
Чуқур-кўприк 53
Чуқур-кўприк 57
Чуқур-кўприк 55
Чуқур-кўприк 59
Чуқур-кўприк 61
Чуқур-кўприк 63
Чуқур-кўприк 65
Чуқур-кўприк 67
Чуқур-кўприк 69
Мажлиси 1
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси
Мажлиси 5
Мажлиси 7
Мажлиси
Мажлиси 9
Мажлиси 11
Мажлиси 13
Мажлиси 15
Мажлиси 17
Мажлиси 19
Мажлиси 19а
Мажлиси 21
Мажлиси 23
Мажлиси 25
Мажлиси 27
Мажлиси 29
Мажлиси 31
Мажлиси 33
Мажлиси 35
Мажлиси 37
Мажлиси 80
Мажлиси 78а
Мажлиси 82
Мажлиси 84
Мажлиси 86
Мажлиси 88
Мажлиси 90
Мажлиси 90а
Мажлиси 92
Мажлиси 94
Мажлиси 96
Мажлиси 98
Мажлиси 100
Мажлиси 102
Мажлиси 104
Мажлиси 106
Мажлиси 108
Мажлиси 110
Мажлиси 112
Мажлиси 114
Мажлиси 116
Мажлиси 118
Мажлиси 2
Мажлиси 4
Мажлиси 6
Мажлиси 8
Мажлиси 10
Мажлиси 12
Мажлиси 14
Мажлиси 16
Мажлиси 18
Мажлиси 20
Мажлиси 22
Мажлиси 26
Мажлиси 28
Мажлиси 30
Мажлиси 32
Мажлиси 34
Мажлиси 36
Мажлиси 38
Мажлиси 40
Мажлиси 42
Мажлиси 48
Мажлиси 50
Мажлиси 52
Мажлиси 54
Мажлиси 56
Мажлиси 58
Мажлиси 60
Мажлиси 62
Мажлиси 64
Мажлиси 68
Мажлиси 70
Мажлиси 72
Мажлиси 74
Мажлиси 76
Мажлиси 78
Мажлиси
Мажлиси 2
Мажлиси 3
Мажлиси 4
Мажлиси 5
Мажлиси 7
Мажлиси 8
Мажлиси 9
Мажлиси 10
Мажлиси 12
Мажлиси 13
Мажлиси 14
Мажлиси 15
Мажлиси 16
Мажлиси 17
Мажлиси 18
Мажлиси 21
Мажлиси 22
Мажлиси 23
Мажлиси 24
Мажлиси 25
Мажлиси 26
Мажлиси 27
Мажлиси 28
Мажлиси 29
Мажлиси 30
Мажлиси 30а
Мажлиси 32
Мажлиси 34
Мажлиси 38
Мажлиси 4 пр
Мажлиси 4 пр 2
Мажлиси 4 пр 3
Мажлиси 4 пр 4
Мажлиси 4 пр 5
Мажлиси 4 пр 7
Мажлиси 4 пр 8
Мажлиси 4 пр 9
Мажлиси 4 пр 10
Мажлиси 4 пр 12
Мажлиси 4 пр 13
Мажлиси 4 пр 14
Мажлиси 4 пр 15
Мажлиси 4 пр 16
Мажлиси 4 пр 17
Мажлиси 4 пр 18
Мажлиси 4 пр 21
Мажлиси 4 пр 22
Мажлиси 4 пр 23
Мажлиси 4 пр 24
Мажлиси 4 пр 25
Мажлиси 4 пр 26
Мажлиси 4 пр 27
Мажлиси 4 пр 28
Мажлиси 4 пр 29
Мажлиси 4 пр 30
Мажлиси 4 пр 30а
Мажлиси 4 пр 32
Мажлиси 4 пр 34
Мажлиси 4 пр 38
Мажлиси 3 пр
Мажлиси 3 пр
Мажлиси 3 пр
Мажлиси 3 пр 3
Мажлиси 3 пр 4
Мажлиси 3 пр 5
Мажлиси 3 пр 6
Мажлиси 3 пр 7
Мажлиси 3 пр 8
Мажлиси 3 пр 9
Мажлиси 3 пр 10
Мажлиси 3 пр 11
Мажлиси 3 пр 12
Мажлиси 3 пр 13
Мажлиси 3 пр 14
Мажлиси 3 пр 15
Мажлиси 3 пр 16
Мажлиси 3 пр 17
Мажлиси 3 пр 18
Мажлиси 3 пр 18а
Мажлиси 3 пр 18б
Мажлиси 3 пр 19
Мажлиси 3 пр 20
Мажлиси 3 пр 21
Мажлиси 3 пр 21а
Мажлиси 3 пр 22а
Мажлиси 3 пр 23
Мажлиси 3 пр 23а
Мажлиси 3 пр 23б
Мажлиси 3 пр 24
Мажлиси 3 пр 25а
Мажлиси 3 пр 25
Мажлиси 3 пр 26
Мажлиси 3 пр 28
Мажлиси 3 пр 30
Мажлиси 3 пр 32
Мажлиси 3 пр 34
Мажлиси 3 пр 36
Мажлиси 3 пр 38
Мажлиси 3 пр 40
Мажлиси 3 пр 42
Мажлиси 3 пр 44
Мажлиси 3 пр 45
Мажлиси 3 пр 46
Мажлиси 3 пр 48
Мажлиси 3 пр 50
Мажлиси 3 пр 51
Мажлиси 3 пр 41а
Мажлиси 1 пр 3
Мажлиси 1 пр 5
Мажлиси 1 пр 7
Мажлиси 1 пр 9
Мажлиси 1 пр 11
Мажлиси 1 пр 13
Мажлиси 1 пр 15
Мажлиси 1 пр 17
Мажлиси 1 пр 19
Мажлиси 1 пр 21
Мажлиси 1 пр 23
Мажлиси 1 пр 25
Мажлиси 1 пр 27
Мажлиси 1 пр 29
Мажлиси 1 пр 31
Мажлиси 2 пр 4
Мажлиси 2 пр 6
Мажлиси 2 пр 8
Мажлиси 2 пр 10
Мажлиси 2 пр 12
Мажлиси 2 пр 14
Мажлиси 2 пр 16
Мажлиси 2 пр 18
Мажлиси 2 пр 20
Мажлиси 2 пр 22
Мажлиси 2 пр 24
Мажлиси 2 пр 26
Чуқур-кўприк 4 пр 1
Чуқур-кўприк 4 пр 3
Чуқур-кўприк 4 пр 5
Чуқур-кўприк 4 пр 7
Чуқур-кўприк 4 пр 9
Чуқур-кўприк 4 пр
Чуқур-кўприк 4 пр 11
Чуқур-кўприк 4 пр 13
Чуқур-кўприк 4 пр 15
Чуқур-кўприк 4 пр 17
Чуқур-кўприк 4 пр 19
Чуқур-кўприк 4 пр 21
Чуқур-кўприк 4 пр 23
Чуқур-кўприк 4 пр 25
Чуқур-кўприк 4 пр 27
Чуқур-кўприк 4 пр 29
Чуқур-кўприк 4 пр 31
Чуқур-кўприк 4 пр 33
Чуқур-кўприк 4 пр 35
Чуқур-кўприк 4 пр 37
Чуқур-кўприк 4 пр 39
Чуқур-кўприк 4 пр 41
Чуқур-кўприк 4 пр 43
Чуқур-кўприк 4 пр 45
Чуқур-кўприк 4 пр 47
Чуқур-кўприк 4 пр 49
Чуқур-кўприк 4 пр 51
Чуқур-кўприк 4 пр 53
Чуқур-кўприк 4 пр 55
Чуқур-кўприк 4 пр 57
Чуқур-кўприк 4 пр 59
Чуқур-кўприк 4 пр 61
Чуқур-кўприк 4
Чуқур-кўприк 6
Чуқур-кўприк
Чуқур-кўприк 8
Чуқур-кўприк
Чуқур-кўприк 10
Чуқур-кўприк 10а
Чуқур-кўприк 12
Чуқур-кўприк 14
Чуқур-кўприк 16
Чуқур-кўприк 18
Чуқур-кўприк 20
Чуқур-кўприк 22
Чуқур-кўприк 24
Чуқур-кўприк 26
Чуқур-кўприк 28
Чуқур-кўприк 30
Чуқур-кўприк 32
Чуқур-кўприк 34
Чуқур-кўприк 36
Чуқур-кўприк 38а
Чуқур-кўприк 38
Чуқур-кўприк 40
Чуқур-кўприк 44
Чуқур-кўприк 46
Чуқур-кўприк 48
Чуқур-кўприк 50
Чуқур-кўприк 52
Чуқур-кўприк 54
Чуқур-кўприк 56
Чуқур-кўприк 58
Чуқур-кўприк 60
Чуқур-кўприк 62
Чуқур-кўприк 1 пр 345
Чуқур-кўприк 1 пр 346
Чуқур-кўприк 1 пр 347
Чуқур-кўприк 1 пр 348
Чуқур-кўприк 1 пр 349
Чуқур-кўприк 1 пр 350
Чуқур-кўприк 1 пр 351
Чуқур-кўприк 1 пр 352
Чуқур-кўприк 1 пр 353
Чуқур-кўприк 1 пр 354
Чуқур-кўприк 1 пр 355
Чуқур-кўприк 2 пр 375
Чуқур-кўприк 2 пр 374
Чуқур-кўприк 2 пр 376
Чуқур-кўприк 2 пр 377
Чуқур-кўприк 2 пр 378
Чуқур-кўприк 2 пр 379
Чуқур-кўприк 2 пр 380
Чуқур-кўприк 2 пр 381
Чуқур-кўприк 2 пр 382
Чуқур-кўприк 2 пр 383
Чуқур-кўприк 2 пр 385
Чуқур-кўприк 2 пр 386
Чуқур-кўприк 2 пр 387
Чуқур-кўприк 2 пр 388
Мажлиси 5 пр 5
Мажлиси 5 пр 7
Мажлиси 5 пр 8
Мажлиси 5 пр 9
Мажлиси 5 пр 10
Мажлиси 5 пр 11
Мажлиси 5 пр 12
Мажлиси 5 пр 13
Мажлиси 5 пр 17
Мажлиси 5 пр 18
Мажлиси 5 пр 19
Мажлиси 5 пр 20
Мажлиси 5 пр 22
Мажлиси 5 пр 28
Нурафшон кўчаси (Есенин) 9/1
Нурафшон кўчаси (Есенин) 9/2
Нурафшон кўчаси (Есенин) 11/1
Нурафшон кўчаси (Есенин) 11/2
Нурафшон кўчаси (Есенин) 13
Нурафшон кўчаси (Есенин) 13/1
Нурафшон кўчаси (Есенин) 14
Нурафшон кўчаси (Есенин) 17
Нурафшон кўчаси (Есенин) 19
Нурафшон кўчаси (Есенин) 21
Нурафшон кўчаси (Есенин) 23
Нурафшон кўчаси (Есенин) 25
Нурафшон кўчаси (Есенин) 31
Нурафшон кўчаси (Есенин) 32
Султон Жўра 1 тор 3
Султон Жўра 1 тор 4
Султон Жўра 1 тор 5
Султон Жўра 1 тор 6
Султон Жўра 1 тор 7
Султон Жўра 1 тор 8
Султон Жўра 1 тор 9
Султон Жўра 1 тор 10
Султон Жўра 1 тор 11
Султон Жўра 1 тор 12
Султон Жўра 1 тор 13
Султон Жўра 1 тор 14
Султон Жўра 1 тор 15
Султон Жўра 1 тор 16
Султон Жўра 1 тор 17
Султон Жўра 1 тор 18
Султон Жўра 1 тор 19
Султон Жўра 1 тор 20
Султон Жўра 1 тор 21
Султон Жўра 1 тор 22
Султон Жўра 1 тор 23
Султон Жўра 1 тор 24
Султон Жўра 1 тор 25
Султон Жўра 1 тор 26
Султон Жўра 1 тор 27
Султон Жўра 1 тор 28
Султон Жўра 1 тор 29
Султон Жўра 1 тор 30
Султон Жўра 1 тор 31
Султон Жўра 1 тор 32
Султон Жўра 1 тор 33
Султон Жўра 1 тор 34
Султон Жўра 1 тор 35
Султон Жўра 1 тор 36
Султон Жўра 1 тор 37
Султон Жўра 1 тор 38
Султон Жўра 1 тор 39
Султон Жўра 1 тор 40
Султон Жўра 1 тор 41
Султон Жўра 1 тор 42
Султон Жўра 1 тор 43
Султон Жўра 1 тор 44
Султон Жўра 1 тор 45
Султон Жўра 1 тор 46
Султон Жўра 1 тор 47
Султон Жўра 1 тор 48
Султон Жўра 2 тор 392
Бахористон 58
Бахористон 59
Бахористон 60
Бахористон 61
Бахористон 62
Бахористон 63
Бахористон 64
Бахористон 65
Бахористон 66
Бахористон 67
Бахористон 68
Бахористон 69
Бахористон 70
Бахористон 25а
Бахористон 64а
Мажлиси 5 тор 2
Мажлиси 5 тор 5
Мажлиси 5 тор 7
Мажлиси 5 тор 8
Мажлиси 5 тор 9
Мажлиси 5 тор 10
Мажлиси 5 тор 11
Мажлиси 5 тор 12
Мажлиси 5 тор 13
Мажлиси 5 тор 17
Мажлиси 5 тор 18
Мажлиси 5 тор 19
Мажлиси 5 тор 20
Мажлиси 5 тор 22
Мажлиси 5 тор 28
Увайсий тор 1
Увайсий тор 2
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор 4
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор 13
Увайсий тор 14
Огохий 1 тор 16
Огохий 1 пр 18
Огохий 1 пр 20
Огохий 1 пр 21
Огохий 1 пр 26
Огохий 1 пр 27
Огохий 1 пр 28
Огохий 1 пр 51
Огохий 1 пр 53
Огохий 1 пр 56
Огохий Б/к 21а
Огохий Б/к 21б
Огохий 1 Б/к 24
Огохий 1 Б/к 33
Огохий 1 Б/к 39
Огохий 1 Б/к 41
Огохий 1 Б/к 43
Огохий 1 Б/к 45
Огохий 1 Б/к 46
Огохий 1 Б/к 47
Огохий 1 Б/к 49
Огохий 1 Б/к 50
Огохий 1 Б/к 51
Огохий 1 Б/к 53
Огохий 1 Б/к 55
Огохий 1 Б/к 57
Огохий 2 тор 6
Огохий 2 тор 24
Огохий 2 тор 26
Султон джура 3 тор 235
Султон джура 3 тор 209
Султон джура 72
Султон джура 73
Бохористон 4
Бохористон 6
Бохористон 8
Бохористон 10
Бохористон 12
Бохористон 14
Бохористон 16
Бохористон 18
Бохористон 20
Бохористон 22
Бохористон 24
Бохористон 26
Бохористон 28
Бохористон 30
Бохористон 32
Бохористон 34
Бохористон 36
Бохористон 38
Бохористон 40
Бохористон 42
Бохористон 44
Бохористон 46
Бохористон 48
Бохористон 50
Бохористон 52
Бохористон 54
Бохористон 56
Бохористон проезд 4
Бохористон проезд 6
Бохористон проезд 8
Бохористон проезд 10
Бохористон проезд 12
Бохористон проезд 14
Чуқур-кўприк 19
Чуқур-кўприк 66
Чуқур-кўприк 68
Чуқур-кўприк 4 пр 2
Чуқур-кўприк 4 пр 4
Чуқур-кўприк 4 пр 6
Чуқур-кўприк 4 пр 8
Чуқур-кўприк 4 пр 10
Чуқур-кўприк 4 пр 12
Чуқур-кўприк 4 пр 14
Чуқур-кўприк 4 пр 16
Чуқур-кўприк 4 пр 18
Чуқур-кўприк 4 пр 20
Чуқур-кўприк 4 пр 22
Чуқур-кўприк 4 пр 24
Чуқур-кўприк 4 пр 26
Чуқур-кўприк 4 пр 28
Чуқур-кўприк 4 пр 30
Чуқур-кўприк 4 пр 32
Чуқур-кўприк 4 пр 34
Чуқур-кўприк 4 пр 36
Чуқур-кўприк 4 пр 38
Чуқур-кўприк 4 пр 40
Чуқур-кўприк 4 пр 42
Чуқур-кўприк 4 пр 44
Чуқур-кўприк 4 пр 46
Чуқур-кўприк 4 пр 48
Чуқур-кўприк 4 пр 50
Чуқур-кўприк 4 пр 52
Чуқур-кўприк 4 пр 54
Чуқур-кўприк 4 пр 56
Чуқур-кўприк 4 пр 58
Чуқур-кўприк 4 пр 60
Чуқур-кўприк 4 пр 62
Чуқур-кўприк 2 пр 389
Бохористон 58
Бохористон 59
Бохористон 60
Бохористон 61
Бохористон 62
Бохористон 63
Бохористон 64
Бохористон 65
Бохористон 66
Бохористон 67
Бохористон 68
Бохористон 69
Бохористон 70
Бохористон 64а
Увайсий тор 1
Увайсий тор 2
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор 4
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор
Увайсий тор 13
Увайсий тор 14
Султон Жўра 2 тор 190
Султон Жўра 2 тор 191
Султон Жўра 2 тор 210
Султон Жўра 2 тор 211
Султон Жўра 2 тор 212
Чуқур-кўприк 64
Чуқур-кўприк 66
Чуқур-кўприк 68
Ruyxatga qaytish